Knihy
E-knihy

Zákony do vrecka

Zrušiť
Titulov: 22
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 22
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Ide o poučnú a užitočnú pomôcku, ktorej obsah by mal poznať každý. Je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva...

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke – úplné znenie nového zákona platné k 1. 5. 2018. Zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa upravuje:...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Od 1. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce. Súčasťou novely sú okrem iných zmien aj novo zavedené peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek...

-5%
5,91 €

5,91 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do piatich dní

Úplné znenie Trestného zákona po novele od 1.7.2018...

-5%
7,15 €

7,15 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Zákon o SBS, Kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, príprava na výkon strážnej služby a detektívnej služby...

-5%
6,19 €

6,19 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke – úplné znenie nového zákona platné k 1. 5. 2018. Zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa upravuje:...

-5%
5,43 €

5,43 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Vypredané

* Ochrana osobnosti; * Zákonné zastúpenie; * Prijatie zmluvy; * Premlčacia doba; * Blízke osoby; * Vlastnícke právo;...

-5%
2,69 €

2,69 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku k právnemu stavu k 1.1.2015, Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré...

1,80 €

1,80 €

Vypredané

Vypredané

Obchodné meno, komanditná spoločnosť, spoločnosť s.r.o., družstvo,...

-5%
1,71 €

1,71 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

* Obchodné spoločnosti; * Komanditná spoločnosť; * Spoločnosť s r.o.; * Akciová spoločnosť; * Družstvo; * Obchodné tajomstvo;...

-5%
3,15 €

3,15 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

* Povinnosti vodiča; * Prevádzkovateľ vozidla; * Účastník cestnej premávky; * Jazdy vozidlom; * Podmienky prepravy osôb; * Riadenie cestnej premávky; * Dopravná nehoda; * Vodičský preukaz; ...

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Vypredané

Školský zákon 2008

Poradca s.r.o., 2008

Vypredané

* Školský vzdelávací program; * Princípy výchovy a vzdelávania; * Povinná školská dochádzka; * Komisionálne skúšky; * Opatrenia vo výchove; * Vzdelávanie detí s nadaním; ...

-5%
2,52 €

2,52 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

* Odpočítanie dane; * Daňová povinnosť; * Zdaniteľná osoba; * Vrátenie dane; * Zdaniteľné obchody; * Oslobodenie od dane;...

-5%
1,80 €

1,80 €

Zľava 5%

Vypredané

Zákon o účtovníctve

Poradca s.r.o., 2007

Vypredané

* Účtovné sústavy; * Účtovné knihy; * Spôsoby oceňovania; * Účtovná závierka; * Odpisovanie majetku; * Účtovná dokumentácia;...

-5%
1,74 €

1,74 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Poskytovanie náhrad, Zahraničná pracovná cesta, minimálna mzda, sociálny fond, ústredie práce a úrad, stravné, aktívne opatrenia trhu práce, zamestnávateľ a zamestnanec - podľa právneho stavu k 1.3.2015...

2,20 €

2,20 €

Vypredané

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Základ dane, závislá činnosť, podnikanie, kapitálový majetok, závislé osoby, dvojité zdanenie, dokumentácia, účtovný doklad, účtovný rozvrh, nepeňažný vklad, Postupy účtovania v PÚ...

2,82 €

2,82 €

Vypredané

Zákonník práce

Poradca s.r.o., 2011

Vypredané

Zákonník práce - vydanie do vrecka.

1,95 €

1,95 €

Vypredané

Vypredané

Pracovný čas, výkon práce na dohody, prekážky v práci, mzdové zvýhodnenie,...

-5%
1,71 €

1,71 €

Zľava 5%

Vypredané

Zákon o cestnej premávke

Poradca s.r.o., 2014

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o cestnej premávke, vykonávacia vyhláška ... Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení zákonov č. 42/2013, č. 98/2013, č. 180/2013, č. 213/2013, č. 290/2013, č. 388/2013, č. 474/2013 a č. 488/2013 Z. z. platné k 1.1.2014...

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Zákon o cestnej premávke

Poradca s.r.o., 2011

Vypredané

Zákon o cestnej premávke - vydanie do vrecka.

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%

Vypredané


„Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.“

Shaw G.b.