Kníhkupectvá zatvorené, ale web je otvorený :)
150.000 titulov v ponuke a bezpečné doručenie. Dávajte na seba pozor. Viac info
Knihy
E-knihy

Slovenský štát 1939-1945

Kolekcia obsahuje 14 kníh

Druhá svetová vojna neobišla ani naše územie. Neslávne obdobie Slovenského štátu má však i v dnešnej dobe svojich pokračovateľov. Je dôležité vzdelávať sa a poznať našu históriu. Mnohé z faktografií môžu pomôcť prekonať nevedomosť a kriticky sa zamyslieť nad dôsledkami činov vykonaných v minulosti a zároveň pomôcť predísť ich zopakovaniu.

Kolekciu zostavila
Mária Koššová
Nič nedokáže o režime Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vypovedať výrečnejšie než autentické pramene, ktoré po sebe sám zanechal. Komentovaná „čítanka“ je pomyselným strojom času, prenášajúci nás do doby, keď demokracia bola v Európe v ofsajde a pravidlá hry určovali fašistické mocnosti.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
14,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Bohunka Koklesová

Oficiálne fotografie Slovenského štátu

Bohunka Koklesová

Oficiálne fotografie Slovenského štátu

Oficiálne fotografie Slovenského štátu sú pomerne neznámou veličinou v dejinách slovenskej fotografie. Publikácia Bohunky Koklesovej s fotografickými reportážami z archívu Slovenskej tlačovej kancelárie predstavuje výber 450 fotografií. Autorka sa sústredila na sformulovanie vzťahu medzi fotografiou a históriou, definuje pojem oficiálna fotografia, tlač, propaganda, cenzúra, interpretuje jednotlivé fotografické reportáže. Mnohé historické udalosti tak zobrazuje v inom, novom svetle.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
24,90 €

Posielame do 8 dní

Kolektív autorov

+ CD Zvukový odraz doby

Kolektív autorov

+ CD Zvukový odraz doby

Obdobie Slovenského štátu dodnes vzbudzuje kontroverzie. Desiatky priložených artefaktov prinášajú fascinujúci pohľad na temné i svetlejšie momenty slovenskej histórie počas druhej svetovej vojny.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
68,71 €
Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Kniha je věnována jedné z nejvýznamnějších a současně nejrozporuplnějších postav moderní slovenské (potažmo československé) historie, Jozefu Tisovi. Autor analyzuje jeho životní osudy, nástup k moci, formování slovenského...

19,98 €

Na sklade, posielame ihneď

Milan Šútovec

Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti

Milan Šútovec

Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti

Jedinečná encyklopedická príručka mapuje politický život Slovákov od počiatkov formovania slovenského národa a jeho elít v rámci habsburskej monarchie cez spoločný česko-slovenský štát a „vojnovú“ Slovenskú republiku až po súčasnosť. Vyše 600 hesiel predstavuje významné osobnosti, kľúčové udalosti, inštitúcie, mediálne platformy politického života a myslenia (noviny, časopisy), politické a právne dokumenty, politické strany či ideové hnutia. Kniha je primárne určená najmä študentom spoločenských vied, práva či ekonomiky, adeptom politiky a verejného života, publicistom a pedagógom, dobre však poslúži všetkým záujemcom o prehĺbenie znalostí v oblasti slovenských dejín.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
19,01 €
Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

James Mace Ward

Kňaz, politik, kolaborant

James Mace Ward

Kňaz, politik, kolaborant

James Mace Ward vo svojom diele podáva komplexný obraz Jozefa Tisa, jednej z narozporuplnejších postáv európskych dejín 20. storočia. Zaoberá sa jeho rokmi štúdia za kňaza rímskokatolíckej cirkvi, vstupom na politickú dráhu, angažovanosťou na úrovni československej politiky až po funkciu hlavy Slovenského štátu.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
19,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Miloslav Szabó

Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 - 1945)

Miloslav Szabó

Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 - 1945)

Publikácia sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945. Kým vo verejnej diskusii prevláda záujem o známe osobnosti, ako bol prezident Jozef Tiso, historik Miloslav Szabó skúma problematiku na príklade troch kontroverzných a dnes do veľkej miery zabudnutých duchovných: poslancovi Slovenského snemu a po istý čas duchovnému správcovi Hlinkovej gardy Karolovi Körperovi, básnikovi a neskôr hlavnému propagátorovi nacizmu na Slovensku Viliamovi Riesovi a poslancovi a okresnému tajomníkovi HSĽS vo Zvolene Antonovi Šalátovi.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
12,34 €
Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Jozef Hajko

Slovensko v rokoch 1939 - 1945

Jozef Hajko

Slovensko v rokoch 1939 - 1945

Novinár Jozef Hajko sa už niekoľko rokov venuje téme Slovenské národné povstanie a prvá Slovenská republika. Počas výskumu nepracoval len s historickou literatúrou, ale čerpal aj z diel slovenských spisovateľov, ktorí sa danej téme venovali. Hľadal odpovede na otázky, čo sa dialo v mysliach ľudí pred, počas a po existencii slovenského štátu vojnových rokov. V desiatich kapitolách rozoberá politickú a sociálnu situáciu, ktorá v danom období vládla v Európe, všíma si hospodárske, politické a kultúrne vzťahy na Slovensku, úlohu SNP, jednotlivcov i komunity.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
16,95 €

Posielame do 8 dní

Anton Hruboň

Radikál z povolania

Anton Hruboň

Radikál z povolania

Životopis od historika Antona Hruboňa, vychádzajúci z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch, sa pokúša predstaviť hlavného protagonistu knihy v celej šírke jeho dynamicky sa vyvíjajúcej osobnosti. Machov príbeh v piatich kapitolách zachytáva spletité osudy človeka a politika, ktoré akoby v kocke zhŕňali príbeh celej slovenskej spoločnosti v 20. storočí: zhmotňuje úsilie o vlastnú spoločenskú a národnú emancipáciu, pozitívnu i ničivú tvár nacionalizmu, zapálený entuziazmus za ideál, ale aj hrubé previnenie sa voči základným princípom kresťanskej a ľudskej morálky.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
19,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tomáš Sniegoň

Holokaust v české a slovenské historické kultuře

Tomáš Sniegoň

Holokaust v české a slovenské historické kultuře

Autor hledá v knize Zmizelá historie odpověď na otázku, proč se z české a slovenské historické paměti vytratilo slovo holocaust, a to i přesto, že jak v Protektorátu Čechy a Morava, tak i ve formálně samostatném Slovenském štátu došlo k vyvraždění...

15,59 €
Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Daniel Putík

Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a …

Daniel Putík

Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a …

Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen...

13,58 €
Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Takmer 500 stranová publikácia Eduarda Nižňanského "Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938-1945", vydaná na kvalitnom kriedovom papieri, je akousi zhrňujúcou prácou popredného slovenského odborníka na židovskú otázku vo vojnovom Slovenskom štáte. Okrem 180 strán populárno-náučného textu o príčinách, realizácii a dôsledkoch pritižidovských opatrení na Slovensku, kniha prináša aj desiatky unikátnych farebných ukážok dobovej antisemitskej propagandy, viac ako 250 strán najdôležitejších zákonov a vyhlášok zameraných proti Židom v rokoch 1938-1945 a približne 50 strán dobových fotografií vzťahujúcich sa k téme.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
31,76 €
Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Alexandra Senfft

Príbeh nemeckého vyslanca Hansa Ludina a jeho rodiny

Alexandra Senfft

Príbeh nemeckého vyslanca Hansa Ludina a jeho rodiny

Niekoľko rokov po smrti svojej matky sa Alexandra Senfftová rozhodla napísať o svojej rodine. Jej dedo bol Hanns Ludin, vysokopostavený dôstojník SA, ktorý pôsobil počas druhej svetovej vojny ako Hitlerov vyslanec na Slovensku. Kniha však nie je len o ňom, ale aj o silných ženách jeho rodiny, ktoré vytvárali legendu o „dobrom nacistovi“. A o silných ženách, ktoré sa rozhodli s touto legendou skoncovať: Ludinova dcéra, matka autorky, svojou nepochopenou bolesťou a Senfftová touto knihou, v ktorej píše o tom, aké škody môže napáchať nespracovaná minulosť.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
12,46 €
Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príbeh o architektúre a meste, budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry. Je to mozaika poskladaná zo života vojnovej Bratislavy, osudov architektov a staviteľov, z tragédií, zlyhaní aj víťazstiev, ktoré mesto prežilo. Autori cez príbehy domov, námestí a celých štvrtí odkrývajú meniacu sa mapu histórie mesta počas najničivejšej vojny akú naša civilizácia zažila. Autori sú výskumníci z Historického ústavu SAV – Mgr. Peter Szalay PhD., PhDr. Katarína Haberlandová PhD., Ing arch. Laura Pastoreková PhD. a z Fakulty architektúry STU – Ing. arch. Michal Bogár a Ing. arch. Nina Bartošová PhD.
Mária Koššová
Autorka kolekcie
12,29 €
Zľava 5%

Posielame do piatich dní

„Čitateľ, ten sa má... on si môže svojich autorov vyberať.“

Kurt Tucholský