Macková; Málek

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius