K. Schmeideskampová

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“