Jaroslav Rudiš; Jaromír 99

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“