Graham A. MacGregor

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“