Georgia Byng

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“