Štvrté krídlo - Rebecca Yarros, Ikar, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Ekonomika a ekonómia pre stredné školy - D. Orbánová, Ľ. Velichová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Ekonomika a ekonómia pre stredné školy

Praktická edukačná publikácia z ekonomiky a ekonómie nielen na bežné vyučovanie a písomky, ale aj na maturitnú skúšku či prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického zamerania...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,90 €
  Na sklade > 5 ks
  Stíhame do Vianoc

Základy teórie štátu - Daniel Krošlák, Boris Balog, Žaneta Surmajová, Verlag Dashöfer, 2023
Základy teórie štátu

Tlačená publikácia – Základy teórie štátu - predstavuje nové spracovanie kľúčových poznatkov z oblasti fungovania štátu ako jednej z najdôležitejších spoločenských inštitúcií. Je určená nielen pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov,...

 • 31,90 €
  Do 9 – 14 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Repetitórium obchodného práva - Ján Golian, Edita Hajnišová, IURIS LIBRI, 2021
Repetitórium obchodného práva

Tretie, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného...

 • Knihabrožovaná väzba
  30,00 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Podniková ekonomika 1 - D. Orbánová, Ľ. Velichová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2021
Podniková ekonomika 1

V tomto ročníku vás učebnica podnikovej ekonomiky oboznámi s najdôležitejšími ekonomickými pojmami a vzťahmi, ktoré medzi nimi vznikajú a sú dôležité pre ďalšie štúdium. Vedomosti, ktoré získate, budú tvoriť základ vašej ekonomickej gramotnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,00 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Repetitórium práva duševného vlastníctva - Veronika Skorková, IURIS LIBRI, 2019
Repetitórium práva duševného vlastníctva

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast

 • Knihabrožovaná väzba
  24,00 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Ekonómia - Anetta Čaplánová, Wolters Kluwer, 2022
Ekonómia

Publikácia poskytuje pohľad na fungovanie trhového mechanizmu, ako aj prehľad kľúčových mikroekonomických a makroekonomických prístupov, ktoré čitateľovi pomôžu pochopiť fungovanie trhových ekonomík na úrovni firiem a...

 • Knihabrožovaná väzba
  38,50 €
  Na sklade > 5 ks
  Stíhame do Vianoc

Občianske právo hmotné - Ján Lazar, IURIS LIBRI, 2018
Občianske právo hmotné

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu....

 • Knihapevná väzba
  79,00 €
  Na sklade > 5 ks
  Stíhame do Vianoc

Základy ekonómie pre právnikov - Dušan Stanek, Erika Neubauerová, Zdenka Lukáčková, Albert Priehoda, Maroš Katkovčin, Wolters Kluwer, 2022
Základy ekonómie pre právnikov

Cieľom publikácie je podporiť a rozšíriť základné poznatky z ekonomickej teórie v oblasti mikroekonómie a makroekonómie. Jedným z dôležitých argumentov významu osvojenia si ekonomických poznatkov a ekonomického myslenia pre...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,80 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Ekonómia - Ľubomír Darmo, Wolters Kluwer, 2022
Ekonómia

Cieľom autorov publikácie ,,Ekonómia – praktikum“ je podnietiť študentov kurzov ekonómie k systematickej príprave na semináre, samostatne vypracúvať ekonomické úlohy a uvažovať nad rôznymi možnosťami riešenia ekonomických problémov...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,50 €
  Na sklade > 5 ks
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  13,20 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová, Wolters Kluwer, 2020
Podnikové hospodárstvo

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,70 €
  Na sklade 4 ks
  Stíhame do Vianoc

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 18 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Cvičebnica ekonomiky - Darina Orbánová, Dávid Vrtaňa, Mladý podnikavec, 2023
Cvičebnica ekonomiky

Cvičebnica slúži na praktické preverenie vedomostí z predmetu ekonomika (resp. podniková ekonomika). Obsah kapitol bol vytvorený v súlade s teoretickým vzdelávaním. Cvičebnica ponúka viac ako 100 úloh rôzneho zamerania...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,70 €
  -5 %
  Do 24 – 27 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová a kolektív, Wolters Kluwer, 2020Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová, Wolters Kluwer, 2018Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Podnikové hospodárstvo

Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to tak, aby čitateľ získal komplexný pohľad na podnik...

 • Knihapevná väzba
  25,10 €
  Na sklade 5 ks
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  20,08 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Podniková ekonomika pre 2. ročník študijného odboru obchodná akadémia - Darina Orbánová, Ľudmila Velichová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2022
Podniková ekonomika pre 2. ročník študijného odboru obchodná akadémia

Učebnicou podnikovej ekonomiky pre 2. ročník nadväzujeme na učebnicu pre prvý ročník. Posúvame sa o krok ďalej od základných ekonomických pojmov, ku problematike výroby, vnútorného obchodu, zahraničnoobchodnej činnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,00 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Finančná analýza podniku - Rastislav Kotulič, Peter Király, Miroslava Rajčániová, Wolters Kluwer, 2018
Finančná analýza podniku

Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen podniku, ale aj celého odvetvia národného hospodárstva. Zároveň poskytuje nenahraditeľné...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,20 €
  Do 3 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc

Podnikové financie - Elena Fetisovová, Wolters Kluwer, 2020
Podnikové financie

Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,00 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Nákladový controlling - Miroslav Tóth, Slavka Šagátová, Wolters Kluwer, 2020
 
Nákladový controlling - Miroslav Tóth, Slavka Šagátová, Wolters Kluwer, 2018
Nákladový controlling

Predkladaná učebnica poskytne základné študijné vedomosti z oblasti riadenia nákladov, ktoré vychádzajú z požiadaviek poznať ekonomické pozadie tvorby produktov a priebehu podnikateľskej činnosti. Autori sa zameriavajú na problematiku...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,10 €
  Do 3 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc

Finanční matematika pro každého - Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek, Grada, 2013
Finanční matematika pro každého 
CZ

Kniha vysvětluje základní matematickými postupy, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Hlavními výhodami jsou stručnost a výstižnost knihy. Díky tomu čtenář pochopí finanční matematiku, aniž by musel u studia trávit...

 • 12,56 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc
 • 10,59 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanámierne opotrebovaná
  8,16 €
  -35 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc
Ďalšie formáty

Manažerská ekonomika - Miloslav Synek a kol., Grada, 2007
Manažerská ekonomika 
CZ

Nové, kompletně aktualizované a rozšířené vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy je určeno všem manažerům, podnikatelům a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři...

 • Čítanávýborný stav
  28,78 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc
 • Knihapevná väzba
  Vypredané
 • 22,49 €
  Ihneď na stiahnutie
Ďalšie formáty

Teória rizika v poistení - Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka, Wolters Kluwer, 2015
Teória rizika v poistení

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...

 • Knihapevná väzba
  6,90 €
  Do 2 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc

Finanční matematika v praxi - Šoba Oldřich, Širůček Martin, Grada, 2017
Finanční matematika v praxi 
CZ

Kniha se komplexně a prakticky věnuje všem klíčovým oblastem finanční matematiky, používaným při řízení osobních financí a v podnikové sféře. Nejvýraznější změny nového vydání se týkají investic na dluhopisovém trhu, akciovém trhu a operací na měnovém...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,99 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  13,07 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Dni, ktoré neboli ničím výnimočné, dni,v ktorých sa neudialo nič, čo by vybočovalo z priemeru, nič hodné povšimnutia. Holá každodennosť. Čosi, čo človeku začne chýbať, až keď sa to rozsype. “