Hlbina - Jozef Karika, Ikar, 2023

Na tému zákony knihy o obchodnom práve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Obchodné právo - Pavol Kubíček, Aleš Čeněk, 2021
Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva a absorbuje právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobudli účinnosť 1. 10. 2020. Autori reagovali na viaceré...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,26 €
  Do 15 dní

Obchodný zákonník, Obchodný register, Heuréka, 2019
Obchodný zákonník, Obchodný register

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. so zmenami novelizácie: zákona č. 407/2022 Z. z. s účinnosťou od 22. júna 2023, a...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,30 €
  Do 25 dní

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Do 10 dní

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein, Wolters Kluwer, 2018
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

 • Knihapevná väzba
  13,95 €
  Do piatich dní
 • Čítanávýborný stav
  9,77 €
  -30 %
  Na sklade

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Heuréka, 2019
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,10 €
  Na sklade

Novelizovaný Exekučný poriadok, Epos, 2023
Novelizovaný Exekučný poriadok

Novelizovaný EXEKUČNÝ PORIADOK s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 233/1995 Z. Z. O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI (EXEKUČNÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ ĎALŠÍCH ZÁKONOV V ZNENÍ..

 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Na sklade

Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále - Marta Boráková, Poradca s.r.o., 2021
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Na sklade
 • 7,90 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanávýborný stav
  6,32 €
  -20 %
  Na sklade
Ďalšie formáty

Úplné Znění - 1515 Obchodní korporace 2023, Sagit, 2023
Úplné Znění - 1515 Obchodní korporace 2023 
CZ

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,20 €
  Na sklade

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022, Heuréka, 2022
Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 17. júla 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 111/2022 Z. z...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,80 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  6,16 €
  -30 %
  Na sklade

Živnostenský zákon - Matej Horvat, Wolters Kluwer, 2019
Živnostenský zákon

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie, ktoré sa riadi...

 • Knihapevná väzba
  21,25 €
  Do piatich dní
 • Čítanávýborný stav
  14,89 €
  -30 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Smluvní vztahy výstavbových projektů - Lukáš Klee, Wolters Kluwer ČR, 2017
Smluvní vztahy výstavbových projektů 
CZ

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.

 • Knihabrožovaná väzba
  12,81 €
  -5 %
  Do štyroch dní

Zákon o dobrovoľných dražbách - Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do...

 • Knihapevná väzba
  21,30 €
  Na sklade

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - Mária T. Patakyová, Wolters Kluwer, 2022
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy...

 • Knihapevná väzba
  38,59 €
  Na sklade

Poradca č. 11-12 - Exekučný poriadok s komentárom

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša Exekučný poriadok s komentárom v úplnom znení po novelách. Exekučné konanie sa začína na návrh. Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku ...

 • 9,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Novelizovaný Obchodný zákonník, Epos, 2023
Novelizovaný Obchodný zákonník

NOVELIZOVANÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 278/1993 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,30 €
  Do 8 dní

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva..

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Do 8 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,62 €
  -40 %
  Na sklade

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2012Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2021Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2015
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva...

 • Knihapevná väzba
  69,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  62,30 €
  -30 %
  Na sklade

Zákon o verejnom obstarávaní - Kolektív autorov, C. H. Beck SK, 2019
Zákon o verejnom obstarávaní
 • Autorský kolektív

Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní obsahuje rozsiahly, komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona, bohatú judikatúru a tiež rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Kolektív odborníkov na verejné...

 • Knihapevná väzba
  149,00 €
  Na sklade

Premlčanie v občianskom a obchodnom práve - Alena Hambáleková, IURIS LIBRI, 2020
Premlčanie v občianskom a obchodnom práve

Publikácia predstavuje rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou premlčania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských....

 • Knihapevná väzba
  33,00 €
  Do piatich dní

Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey - Milan Švácha, Key publishing, 2010
Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey 
CZ

Kniha se věnuje dnes velmi aktuálnímu tématu offshore podnikání. Nejde však pouze o právní a obchodní analýzu podnikatelského prostředí na Guernsey, jednom z Normandských ostrovů, ale i o plnohodnotný návod, jak takového prostředí využít...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,97 €
  -5 %
  Do 15 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„One must always be careful of books and what is inside them, for words have the power to change us.“

Clockwork Angel - Cassandra Clare, 2011
Clockwork Angel
Cassandra Clare