Na tému dejinný proces najnovšie knihy o histórii

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“