Skrytý princ - Tessa Afshar, Kumran, 2023

Knihy o histórii z edície Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Použité filtre
Zrušiť filtre
Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení 
CZ

Tato publikace se zabývá prvorepublikovou politickou stranou Československá národní demokracie, která se v roce 1935 sloučila s dalšími politickými subjekty v koncentrační stranu Národní sjednocení. Levicí, zejména komunistickou...

 • 17,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo 
CZ

Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy...

 • 15,80 €
  Ihneď na stiahnutie

Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí 
CZ

Kniha je výsledkem mnohaletého výzkumu archeologů z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v prostoru Severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi. Publikace přibližuje odborné veřejnosti sídlištní strukturu Severovýchodního...

 • 34,39 €
  Ihneď na stiahnutie

Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století 
CZ

Monografie se věnuje slovosledu v bulharských a srbských evangelních textech z 12. a 13. století. Slovosledné změny jsou registrovány jako varianty k textu staroslověnské památky zvané Mariánské čtveroevangelium, jsou srovnávány...

 • 8,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku 
CZ

Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Vietnam v éře západních velmocí 
CZ

Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi L? a M?c a mocnými rody Tr?nh a Nguy?n. Po sjednocení za povstání...

 • 8,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) 
CZ

Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní historickou literaturu na téma...

 • 12,75 €
  Ihneď na stiahnutie

Starší dějiny Vietnamu a Čampy 
CZ

Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních...

 • 9,35 €
  Ihneď na stiahnutie

Tělo v pohybu 
CZ

Jak se sokolské hnutí stalo téměř neodstranitelnou součástí české kultury? Jak prostupovalo jejími sférami? Jaký vliv mělo na utváření kolektivní národní identity? To jsou základní otázky, kterými se zabývá publikace Tělo v pohy

 • 10,29 €
  Ihneď na stiahnutie

Středověký šperk 
CZ

Předkládáná monografie představuje první komplexní zpracování středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to...

 • 29,75 €
  Ihneď na stiahnutie

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) 
CZ

Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Pravé, věrné a křesťanské příměřie… 
CZ

Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433.

 • 11,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages 
CZ

Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud...

 • 9,35 €
  Ihneď na stiahnutie

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů 
CZ

Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

 • 7,65 €
  Ihneď na stiahnutie

Břeclav – Pohansko VII. 
CZ
 • Autorský kolektív

Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou...

 • 22,95 €
  Ihneď na stiahnutie

České menšinové školství v Československé republice 
CZ

Hlavním cílem této publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu.

 • 14,68 €
  Ihneď na stiahnutie

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích 
CZ

Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly...

 • 35,70 €
  Ihneď na stiahnutie

Myths and Traditions of Central European University Culture 
EN

Publikace si klade za cíl kulturní analýzu univerzitního prostředí, přičemž jejím hlavním analytickým nástrojem je pojem „mýtus“. Autoři chápou mýtus jako kulturní jev spojující současnost akademické sféry s minulostí...

 • 17,39 €
  Ihneď na stiahnutie

Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart 
DE

Rakouská republika je dnes poměrně malým státem. Až do roku 1918 však bylo Rakousko-Uhersko významnou velmocí. Rakouské archivy proto – díky své velikosti a historickému významu – patří k nejbohatším v Evropě.

 • 34,39 €
  Ihneď na stiahnutie

What’s wrong? 
EN

Jedním z nejprobádanějších a nejčastěji citovaných problémů egejské doby bronzové je otázka absolutní datace výbuchu santorinské sopky, potažmo celé pozdní doby bronzové ve velmi širokém regionu od Egypta přes Přední...

 • 7,65 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Namiesto toho, aby ste písali o tom, čo viete, píšte o tom, čo vidíte. Predpokladajte, že viete veľmi málo a nikdy nebudete vedieť veľa, kým sa nenaučíte pozerať. “

Priateľ - Sigrid Nunez, 2022
Priateľ
Sigrid Nunez