Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 14
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 14
Zoradiť podľa:
Novinka
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její kultury, vypovídají o tom, co je z ...

-39%
6,00 €

6,00 €

Zľava 39%

Okamžite na stiahnutie

Na sklade, objednávajte však rýchlo

"Učební text je zpracován především dle požadavků JAR-66. Osnova požadavků dle tohoto předpisu je však rozdělena a členěna jinak, než je ve většině případů z pedagogického hlediska obvyklé a tyto texty toto členění dle JAR-66 respektují"...

12,51 €

12,51 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel...

-5%
30,46 €

30,46 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Soubor příkladů z elektrotechniky v rozsahu přednášené látky ve 2. ročníku Fakulty dopravní...

-5%
6,72 €

6,72 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její...

-3%
9,61 €

9,61 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a Polska...

-5%
26,21 €

26,21 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Elektrotechnika

Karel Malý • ČVUT, 2011

Posielame do piatich dní

Skriptum je určeno pro studenty 2. ročníku Fakuklty dopravní...

-5%
12,15 €

12,15 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Městské právo ve střední Evropě

Karel Malý • Univerzita Karlova v Praze, 2014

Posielame do 12 dní

Soubor statí nazvaný Městská práva v Čechách a ve střední Evropě přináší nový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. V centru zájmu stojí zákoník Práva městská Království českého...

-5%
16,80 €

16,80 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof. JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc...

-5%
21,50 €

21,50 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Svazek obsahuje původní vědecké práce z dějin práva od starověku až po studie vztahující se k vybraným právním problémům 20. století. V závěru je publikace doplněna anotacemi, recenzemi a zprávami o událostech právněhistorického významu.

-5%
19,71 €

19,71 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Vypredané

I. svazek 1. Právní věda v meziválečném Československu 2. Vznik ČSR, její mezinárodněprávní a ústavní zakotvení 3. Právní řešení národnostních problémů menšin II. svazek 4. Československá civilistika a proměny práva občanského 5. Trestní...

38,78 €

38,78 €

Vypredané

Vypredané

Tato vysokoškolská učebnice podává obraz vývoje českého práva a státu od nejstarších počátků do roku 1945. Nová podoba učebnice vychází vstříc nárokům na zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti - text je proto doplněn nejen marginálními titulky...

-5%
31,12 €

31,12 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579, kodifikaci městského práva navazující na starší právní vývoj, ale současně představující jeho kvalitativní proměnu a skutečnou změnu...

-5%
28,13 €

28,13 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě...

-5%
11,88 €

11,88 €

Zľava 5%

Vypredané


„Z každej napísanej poviedky by sa mal začiatok a koniec škrtnúť. Tam totiž my spisovatelia klameme najviac.“

Anton Pavlovič Čechov