Knihy o humanitných vedách zo série Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“