Zľavnené z kategórie: knihy o humanitných vedách zo série Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu

„Výška redukuje všetky veci na ich pomerné proporcie a na Pravdu. “

Roviny života - Julian Barnes
Roviny života
Julian Barnes