Fitness diár® 2024 - Fitshaker, 2023

Knihy o humanitných vedách z edície Špecializovaná edícia neperiodických publikácií zo série Predpisy pre podnikateľskú sféru 2020

Použité filtre
Zrušiť filtre
Zákon o cestovných náhradách 2020, Epos, 2020
Zákon o cestovných náhradách 2020

Novelizovaný zákon o cestovných náhradách s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 283/2002 Z. Z. O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH V ZNENÍ ZÁKONA Č. 530/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 81/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 312/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,90 €
  Na sklade

Autorský zákon, Epos, 2020
Autorský zákon

Novelizovaný AUTORSKÝ ZÁKON s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 306/2018...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,53 €
  -5 %
  Do 9 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  2,22 €
  -40 %
  Na sklade

Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 2020, Epos, 2020
Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 2020

Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápojes vykonávacou vyhláškou a aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 302/2019 Z. Z. O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. VYHLÁŠKA Č. 347/2019 Z. Z.

 • Knihabrožovaná väzba
  2,76 €
  -5 %
  Do 9 dní

Novelizovaný zákon o náhradnom výživnom, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o náhradnom výživnom

Novelizovaný zákon o náhradnom výživnom s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 201/2008 Z. Z. O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 36/2005 Z. Z. O RODINE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NÁLEZU...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,90 €
  Do 9 dní

Novelizovaný Zákoník práce, Epos, 2020
Novelizovaný Zákoník práce

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona..

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o cestnej premávke, Epos, 2020
Zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA.

 • Čítanávýborný stav
  6,93 €
  -30 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o Trestnej zodpovednosti právnických osôb 2020, Epos, 2020
Zákon o Trestnej zodpovednosti právnických osôb 2020

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právmických osôb s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 91/2015 Z.Z. Z 13. NOVEMBRA 2015 O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI OSÔB A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o policajnom zbore 2020, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o policajnom zbore 2020

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Epos, 2020
Novelizovaný Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Epos, 2020
Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Novelizovaný Trestný poriadok, Epos, 2020
Novelizovaný Trestný poriadok

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,14 €
  -40 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o športe 2020, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o športe 2020

Nový zákon o ŠPORTE s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 440/2015 Z. Z. O ŠPORTE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 354/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Správny súdny poriadok, Epos, 2020
Novelizovaný Správny súdny poriadok

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z.z., zákona č. 344/2018 Z.z. a zákona č. 413/2019 z.z.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Civilný mimosporový poriadok, Epos, 2020
Novelizovaný Civilný mimosporový poriadok

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2017 Z.z. a zákona č. 390/2019 z.z.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti, Epos, 2020
Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

Zákon č. 473/2005 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o obetiach trestných činov 2020, Epos, 2020
Novelizovaný Zákon o obetiach trestných činov 2020

Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 274/2017 Z. Z. O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/2019...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o dani z príjmov, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o dani z príjmov

Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o cestnej premávke, Epos, 2020
Zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Živnostnenský zákon, Epos, 2020
Novelizovaný Živnostnenský zákon

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Exekučný poriadok a nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, Epos, 2020
Novelizovaný Exekučný poriadok a nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  3,19 €
  -35 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Prečo každý, kto prestal byť tínedžerom, automaticky mávne rukou nad všetkým čo vtedy cítil? Koho zaujíma, že z toho vyrastie? Bolestné a euforické dní, keď to človek prežíva, preto nie sú o nič menej skutočné. Skutočne je to čo sa odohráva teraz. “