Ohromný svet - Ed Yong, Tatran, 2023
Zákon o cestnej premávke, Epos, 2020
Zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA.

 • Čítanávýborný stav
  6,93 €
  -30 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o BOZP, Epos, 2020
Novelizovaný Zákon o BOZP

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z. Z...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákoník práce, Epos, 2020
Novelizovaný Zákoník práce

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona..

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o cestnej premávke, Epos, 2020
Zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o dani z príjmov, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o dani z príjmov

Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný daňový poriadok, Epos, 2020
Novelizovaný daňový poriadok

Novelizovaný daňový poriadok v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 563/2009 Z. Z. O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 331/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 332/2011 Z. Z....

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o náhradnom výživnom, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o náhradnom výživnom

Novelizovaný zákon o náhradnom výživnom s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 201/2008 Z. Z. O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 36/2005 Z. Z. O RODINE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NÁLEZU...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,90 €
  Do 9 dní

Novelizovaný zákon o súdnych poplatkoch, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o súdnych poplatkoch

Novelizovaný zákon o súdnych poplatkoch s aktualizovanými dôvodovými správami. ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 71/1992 ZB. O SÚDNYCH POPLATKOCH A POPLATKU ZA VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 89/1993...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o cestovných náhradách 2020, Epos, 2020
Zákon o cestovných náhradách 2020

Novelizovaný zákon o cestovných náhradách s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 283/2002 Z. Z. O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH V ZNENÍ ZÁKONA Č. 530/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 81/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 312/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,90 €
  Na sklade

Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 2020, Epos, 2020
Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 2020

Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápojes vykonávacou vyhláškou a aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 302/2019 Z. Z. O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. VYHLÁŠKA Č. 347/2019 Z. Z.

 • Knihabrožovaná väzba
  2,76 €
  -5 %
  Do 9 dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Novelizovaný Živnostnenský zákon, Epos, 2020
Novelizovaný Živnostnenský zákon

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o Trestnej zodpovednosti právnických osôb 2020, Epos, 2020
Zákon o Trestnej zodpovednosti právnických osôb 2020

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právmických osôb s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 91/2015 Z.Z. Z 13. NOVEMBRA 2015 O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI OSÔB A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Autorský zákon, Epos, 2020
Autorský zákon

Novelizovaný AUTORSKÝ ZÁKON s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 306/2018...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,53 €
  -5 %
  Do 9 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  2,22 €
  -40 %
  Na sklade

Novelizovaný zákon o športe 2020, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o športe 2020

Nový zákon o ŠPORTE s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 440/2015 Z. Z. O ŠPORTE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 354/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o obetiach trestných činov 2020, Epos, 2020
Novelizovaný Zákon o obetiach trestných činov 2020

Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 274/2017 Z. Z. O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/2019...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o policajnom zbore 2020, Epos, 2020
Novelizovaný zákon o policajnom zbore 2020

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Stavebný zákon, Epos, 2020
Novelizovaný Stavebný zákon

Zákon č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Správny súdny poriadok, Epos, 2020
Novelizovaný Správny súdny poriadok

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z.z., zákona č. 344/2018 Z.z. a zákona č. 413/2019 z.z.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Civilný mimosporový poriadok, Epos, 2020
Novelizovaný Civilný mimosporový poriadok

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2017 Z.z. a zákona č. 390/2019 z.z.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti, Epos, 2020
Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

Zákon č. 473/2005 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Na jeho očiach je niečo zvláštne - dokážete sa do nich zamotať ako do pavučiny.“

Road trip - Beth O'Leary, 2022
Road trip
Beth O'Leary