Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Vražda v Mena House - Erica Ruth Neubauer, Slovenský spisovateľ, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Medzinárodné financie - Hussam Musa, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Medzinárodné financie

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie....

 • Knihabrožovaná väzba
  5,46 €
  Do šiestich dní

Rovesnícka mediácia - Dušana Bieleszová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Rovesnícka mediácia

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,30 €
  Na sklade

Zákon o dani z príjmov - Peter Horniaček a kolektív, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Zákon o dani z príjmov

Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť im je

 • Knihapevná väzba
  12,42 €
  Do šiestich dní

Ekonomika verejného sektora - Elena Beňová a kolektív, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Ekonomika verejného sektora

Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a princípoch jeho fungovania...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do šiestich dní

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach - Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,50 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  7,35 €
  -30 %
  Na sklade

Nákup a predaj - Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Nákup a predaj

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,10 €
  Do šiestich dní

Zákon o sociálnom fonde - Miluška Horváthová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2014
Zákon o sociálnom fonde

Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,50 €
  Do šiestich dní

Rozhodnutia vo veciach reklamy - Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Rozhodnutia vo veciach reklamy

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,20 €
  Do šiestich dní

Judikatúra vo veciach sociálnych 2 - Elena Závadská, Katarína Kokodičová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Judikatúra vo veciach sociálnych 2

„Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,00 €
  Do šiestich dní

Judikatúra vo veciach sociálnych 1 - Elena Závadská, Katarína Kokodičová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Judikatúra vo veciach sociálnych 1

„Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa t

 • Knihabrožovaná väzba
  29,30 €
  Do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Ekonomická dynamika - Marián Goga, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011
Ekonomická dynamika

Ekonomická dynamika je výrazným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou mnohých ekonomických analýz skúmajúcich chod ekonomiky ako celku či jednotlivých procesov pomocou modelovania zmien...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,60 €
  Do šiestich dní

Nová paradigma znalostného manažmentu - Dagmar Kokavcová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011
Nová paradigma znalostného manažmentu

Znalosti sa stávajú základom rastu bohatstva. Keďže sa trh dynamicky mení, rastie počet nových technológií, rýchlejšie pribúdajú konkurenti, výrobky zastarávajú prakticky „cez noc", úspešnými sa stávajú tie organizácie,...

 • Knihapevná väzba
  3,00 €
  Do šiestich dní

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca - Amália Spitzová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov,...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Teórie spotreby, úspor a vládnych výdavkov - Daria Rozborilová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2005
Teórie spotreby, úspor a vládnych výdavkov

Prínos publikácie spočíva v tom, že je zatiaľ najkomplexnejším rozborom spotreby, úspor a vládnych výdavkov v slovenskej ekonomickej literatúre...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Podnikove financie - Elena Fetisovová a kolektív, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010
Podnikove financie

Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií - Ján Lisý a kolektív, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010
Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a autori najvýznamnejšie ovplyvnili obsah a charakter súčasnej ekonómie...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Podnikové hospodárstvo pre manažérov - Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008
Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Monografia sa zaoberá základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Autorky analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané
 • Čítanávýborný stav
  8,13 €
  -30 %
  Na sklade

Mikroekonomická analýza - Michal Fendek, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008
Mikroekonomická analýza

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať kvantitatívny pohľad na štúdium mikroekonómie. Autor prezentuje najskôr teoretickú koncepciu mikroekonomického modelu trhovej rovnováhy medzi subjektom dopytu – spotrebiteľom a subjektom ponuky – firmou...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané
 • Čítanámierne opotrebovaná
  14,04 €
  -35 %
  Na sklade

Vzorová účtovná závierka 2012, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Vzorová účtovná závierka 2012

Audítorská spoločnosť KPMG Slovensko vydáva od roku 1999 a každoročne aktualizuje vzorovú účtovnú závierku, a to okrem slovenskej verzie aj v anglickom a nemeckom jazyku. Publikácia Vzorová účtovná závierka 2012 zohľadňuje...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zasielateľstvo a logistické činnosti - Bibiána Buková a kol., Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008
Zasielateľstvo a logistické činnosti

V súčasnom podnikateľskom prostredí rastie potreba zefektívniť celkovú činnosť v podnikoch. Jednou z alternatív je aj cesta outsourcingu. Obstaranie prepravy a s tým súvisiacich služieb patrí k outsourcingovým činnostiam, ...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Pokud ti, co prohrají, dokáží využít, čemu je jejich protivníci naučí, pak ano, mohou z nich být z dlouhodobějšího hlediska vítězové.“

Atlas mraků
David Mitchell