Posielame do 15 dní

Monografia sa zaoberá predovšetkým teóriami hlavného prúdu ekonómie, ktorý vysvetľuje vytváranie rovnovážnych a nerovnovážnych situácií v ekonomike sofistikovaným spôsobom. Vysvetľuje ich matematickú a grafickú interpretáciu,...

14,15 €

14,15 €

Posielame do 15 dní

Dejiny ekonomických teórií

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2003

Vypredané

Autori v treťom doplnenom a rozšírenom vydaní svojho diela venujú hlavnú pozornosť analýze a výkladu tých škôl a smerov ekonomickej teórie, ktoré výrazne ovplyvnili štruktúru i obsah modernej ekonomickej vedy...

-5%
13,88 €

13,88 €

Zľava 5%

Vypredané

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vypredané

V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a autori najvýznamnejšie ovplyvnili obsah a charakter súčasnej ekonómie...

7,00 €

7,00 €

Vypredané

Vypredané

Publikácia vhodne kombinuje pohľad na otázky súvisiace s ekonomickým rastom v krátkom období (dopytové faktory rastu, cyklický vývoj ekonomiky, teórie ekonomického cyklu) s pohľadom na dlhodobý ekonomický rast (ponukové zdroje rastu, dlhodobý trend...

4,07 €

4,07 €

Vypredané

Ekonómia

od 28,50 €

Kniha Wolters Kluwer, 2016

Vypredané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011

Vypredané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Prvý zo série vysokoškolských učebných textov k predmetu makroekonómia, určený študentom EU a ekonomických fakúlt na iných vysokých školách...

-5%
7,10 €

7,10 €

Zľava 5%

Vypredané

Ekonómia v novej ekonomike

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2007

Vypredané

Vysokoškolská učebnica, ktorá sa zaoberá najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov v podmienkach novej ekonomiky...

22,57 €

22,57 €

Vypredané

Dejiny ekonomických teórií

 • Wolters Kluwer, 2018

Vypredané

Ekonomická veda, rovnako ako ostatné vedné disciplíny, má svoju históriu vývoja, ktorá siaha do dávnej minulosti. Význam jej skúmania neustále rastie, pretože v súčasnosti stojíme pred dôležitými otázkami ľudskej civilizácie...

14,90 €

14,90 €

Vypredané


„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev