Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Veľké myšlienky - Autorský kolektív, Lindeni, 2023

Odborné a náučné knihy zo série Predpisy pre podnikateľskú sféru 2016

Použité filtre
Zrušiť filtre
Nový zákon o dôveryhodných službách, Epos, 2016
Nový zákon o dôveryhodných službách

Zákon č. 272/2016 Z.z. z 20. septembra 2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nový zákon o upomínacom konaní, Epos, 2016
Nový zákon o upomínacom konaní

Zákon č. 307/2016 Z.z. z 25. októbra 2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty, Epos, 2015
Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o účtovníctve, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Novelizovaný Katastrálny zákon, Epos, 2016
Novelizovaný Katastrálny zákon

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

Zákon č. 473/2015 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 598/2008 Z.z...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Daňový poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Daňový poriadok

Zákon č. 563/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2001 Z.z., zákona č. 332/2011 Z.z., zákona č. 384/2011 Z.z., zákona č. 546/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Trestný poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Trestný poriadok

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákonník práce, Epos, 2016
Novelizovaný Zákonník práce

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o priestupkoch, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o priestupkoch

Novelizovaný zákon o priestupkoch s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Novelizovaný Zákon o prokuratúre, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o prokuratúre

Zákon č. 153/2001 Z.z. z 28. marca 2001 o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Epos, 2015
Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Novelizovaný Občianský súdny poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Občianský súdny poriadok

Zákon zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Exekučný poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Exekučný poriadok

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o podpore malého a stredného podnikania, Epos, 2016
Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Zákon č. 272/2016 Z.z. z 20. septembra 2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 190/2003 Z.z. z 23. apríla 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.757/2004 Z.z., zákona č. 132/2005 Z.z., zákona č. 529/2005 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o dani z príjmov, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o dani z príjmov

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Správny poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Správny poriadok

Zákon č. 71/1967 Zb. z 29. júna 1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Epos, 2016
Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2015 Z.z. z 13. novembra 2015 o trestnej zodpovednosti osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Notársky poriadok, Epos, 2015
Novelizovaný Notársky poriadok

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.232/1995 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Jeden válečník. Jedna mysl. Jedno poslání.“

Cestou vlka - David Gemmell, 2005
Cestou vlka
David Gemmell