Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Rok bylinkára - Iveta Henzelyová, Príroda, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993 - Ladislav Vrtel, VEDA, 2022
Novinka
Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993

V poradí tretia autorova kniha, nadväzujúca na prácu Slovenský znak - jeho pôvod a vývoj do roku 1918, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA v roku 2021, sa venuje osudom štátnej symboliky...

 • Knihapevná väzba
  33,66 €
  -14 %
  Do 15 dní

Vybrané kapitoly z klinickej parazitológie všeobecnej a špeciálnej a laboratórnych vyšetrovacích metód - František Ondriska a kolektív, VEDA, 2019
Vybrané kapitoly z klinickej parazitológie všeobecnej a špeciálnej a laboratórnych vyšetrovacích metód

Autori popisujú podrobne celý postup a priebeh vyšetrení, od správnych postupov pri odbere vzoriek pri parazitózach zažívacieho systému, ako aj pri odbere vzoriek na vyšetrenie tkanivových parazitóz, ďalej ich spracovanie...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Na sklade

Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva - Miroslav Londák, VEDA, 2023
Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva

Publikácia, ktorá sa dostáva k čitateľovi, je výsledkom dlhoročnej práce PhDr. Miroslava Londáka, DrSc. Autor sa v nej zaoberá hospodárskym vývojom v období, ktoré nasledovalo po skončení druhej svetovej vojny, pričom...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,89 €
  Do 15 dní

Medicínske právo - Helena Barancová a kol., VEDA, 2008
Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,26 €
  Na sklade

Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí - Ferdinand Uličný, VEDA, 2014
Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí

Profesor Ferdinand Uličný patrí ku generácií slovenských historikov a archivárov, ktorí svojím dielom podstatným spôsobom formovali slovenskú historiografiu, osobitne...

 • Knihapevná väzba
  21,50 €
  Na sklade

Imunologická pavučina mozgu - Norbert Žilka, Emil Pilipčinec, Michal Novák, VEDA, 2013
Imunologická pavučina mozgu

Autori v predkladanej monografii, ktorú možno považovať za prvotinu v slovenskej odbornej, ale aj študijnej literatúre, predstavujú prístupnou formou základné poznatky súčasnej neuroimunológie...

 • Knihapevná väzba
  9,90 €
  Na sklade

Rozjímanie s murárikmi - Miroslav Saniga, VEDA, 2007
Rozjímanie s murárikmi

Autor sa vo svojej vedeckej publikácii venuje svojmu obľúbenému vtáčiemu druhu. Nazýva ho "nebeským anjelikom" s karmínovými krídlami.

 • Knihapevná väzba
  6,50 €
  Na sklade

Piľní domajší a poľní hospodár II. - Juraj Fándly, Milan Majtán (Editor), Jozef Nižnanský (Editor), Marie Majtánová (Editor), VEDA, 2021
Piľní domajší a poľní hospodár II.

Zostavovatelia prvého zväzku mali v úmysle vydať druhý zväzok v čo najkratšom čase po prvom, a tak upravili aj štvrtú, piatu a šiestu stránku. Štvrtú stránku O opaternosti zdravej aj o viléčeňú nezdravej rožnej lichvi vydal pôvodne v...

 • Knihapevná väzba
  16,50 €
  Do 15 dní

Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti - Milan Ligoš, VEDA, 2019
Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti

Monografia je okrem závažnej výpovednej hodnoty i pionierskym počinom, pretože na Slovensku zatiaľ nevyšlo dielo takého charakteru. Veľkým pozitívom je fakt, že autor sprístupnil a vysvetlil i doteraz len okrajovo publikované...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,90 €
  Na sklade

Junákova cesta k pionierovi - Janette Gubricová, VEDA, 2023
Junákova cesta k pionierovi

Publikácia sa zameriava na skautské hnutie Junák, ktoré ako jedno z detských a mládežníckych hnutí v povojnovom období obnovilo a naplno rozvinulo svoju činnosť. Sústreďuje sa na proces jeho formalizácie a rozmachu a...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Štylistika - Jozef Mistrík, VEDA, 2021
Štylistika

Štylistiku Jozefa Mistríka vydávame pri príležitosti stého výročia jeho narodenia roku 1921. Toto vydanie je úplnou a nezmenenou verziou Štylistiky z roku 1997, poslednou, ktorú ešte on sám pripravil do tlače. Ide v poradí už o štvrté...

 • Knihapevná väzba
  18,00 €
  Do 15 dní

Kapitoly o hereckom umení - Miloš Mistrík, VEDA, 2005
Kapitoly o hereckom umení

Kniha Kapitoly o hereckom umení vám umožní lepšie porozumieť zákonitostiam hereckého umenia a pochopiť, kde sú pramene jeho každodennej príťažlivosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,84 €
  Na sklade

Archeobotanika - Mária Hajnalová, VEDA, 2022
Archeobotanika

Využívanie rastlín človekom má dlhú históriu. Je úzko späté s vývojom spoločnosti a jej kultúrnymi tradíciami, so zmenami klímy a prírodného prostredia. Odhaľuje ju archeobotanika, odbor ktorý skúma...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,00 €
  Na sklade

Argument - Marián Zouhar, VEDA, 2022
Argument

Argumentácia je dôležitá súčasť medziľudských interakcií. Stretávame sa s ňou v bežných rozhovoroch, v článkoch uverejnených na internete a v médiách, v politických debatách, ale aj v odborných...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,25 €
  Na sklade

Trianon - Marián Hronský, VEDA, 2011
Trianon

Rok 1918 je najvýznamnejším historickým medzníkom slovenských dejín 20. storočia a obdobie 1918 - 1920 patrí nielen k prelomovým, ale aj k veľmi dramatickým periódam...

 • Knihapevná väzba
  22,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  15,40 €
  -30 %
  Na sklade

Spytovali ste sa - Sibyla Mislovičová (editor), Iveta Vančová (editor), VEDA, 2017
Spytovali ste sa

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na...

 • Knihapevná väzba
  16,50 €
  Do 14 dní

Názvy obcí Slovenskej republiky - Milan Majtán, VEDA, 1998
Názvy obcí Slovenskej republiky

Publikácia spracúva mimoriadne pestrý vývin úradných názvov miest a obcí na Slovensku v uvedenom období, ich pomaďarčovanie, poslovenčovanie, zmeny ideologického charakteru, alebo súvisiace so zmenami štátnosti a administratívneho členenia...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Do 15 dní

Kulak - Triedny nepriateľ - Viera Hlavová, VEDA, 2010
Kulak - Triedny nepriateľ

PhDr. Viera Hlavová, CSc. (1951), je vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa novodobými dejinami Slovenska s dôrazom na obdobie po 2. svetovej vojne a na agrárny vývoj na slovenskom vidieku v 50. rokoch 20. storočia...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Na sklade

Jazyk v sociálnej praxi - Juraj Dolník, VEDA, 2021
Jazyk v sociálnej praxi

Jazyk vzišiel zo sociálnej praxe a súčasne ju vytváral, v nej sa reprodukuje a rozvíja a zároveň je prostriedok na zachovanie sociálneho života a jeho prispôsobovania meniacim sa potrebám a záujmom členov spoločnosti, takže...

 • Knihapevná väzba
  13,00 €
  Na sklade

Cesty a diaľnice - Michal Ďurčo, VEDA, 2021
Cesty a diaľnice

Predkladaná práca je pokusom prispieť do neúplnej mozaiky poznania vývoja dopravných systémov, pričom je príkladom realizácie výskumu histórie mobility na území medzivojnového (Česko)Slovenska...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,89 €
  Do 15 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Optimizmus pochádza z vedomia vlastnej sily. “

Zázraky života - Ivan Štúr, 2016
Zázraky života
Ivan Štúr