Sľub cisárovnej Sisi - Michaela Ella Hajduková, Motýľ, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Audítorské štandardy - Ladislav Kareš, Petra Krišková, Wolters Kluwer, 2015
Audítorské štandardy

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,80 €
  Do šiestich dní

Súčasné trendy podnikateľskej etiky - Anna Remišová, Wolters Kluwer, 2015
Súčasné trendy podnikateľskej etiky

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Na sklade

Finančné dejiny Európy - Zsolt Horbulák, Wolters Kluwer, 2015
Finančné dejiny Európy

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme chceli mať ešte viac...

 • Knihapevná väzba
  10,90 €
  Na sklade

Teória rizika v poistení - Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka, Wolters Kluwer, 2015
Teória rizika v poistení

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...

 • Knihapevná väzba
  6,90 €
  Do šiestich dní

Audítorská dokumentácia - Ladislav Kareš, Petra Krišková, Veronika Kňažková, Wolters Kluwer, 2015
Audítorská dokumentácia

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor použili menšiu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do šiestich dní

Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu - Vanda Maráková, Wolters Kluwer, 2016
Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu

Prostredie cestovného ruchu sa vyznačuje výrazným konkurenčným bojom jednotlivých organizácií. Preto je veľmi dôležité odlíšiť sa od konkurenčných produktov, a to vytvorením...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,05 €
  -5 %
  Do piatich dní

Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Podnikové hospodárstvo

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,10 €
  Na sklade

Podnikové hospodárstvo pre manažérov - Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Wolters Kluwer, 2015
Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované...

 • Knihapevná väzba
  14,20 €
  Do šiestich dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  8,52 €
  -40 %
  Na sklade

Historiografia financií na území Slovenska - Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák, Wolters Kluwer, 2016
Historiografia financií na území Slovenska

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...

 • Knihapevná väzba
  17,50 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  12,25 €
  -30 %
  Na sklade

Daňovníctvo - Anna Schultzová a kolektív, Wolters Kluwer, 2018
Daňovníctvo

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie...

 • Knihapevná väzba
  20,80 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  14,56 €
  -30 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Wolters Kluwer, 2018
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie...

 • Čítanávýborný stav
  9,94 €
  -30 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  15,90 €
  Do šiestich dní

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií - Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová, Wolters Kluwer, 2019
Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

11., doplnené a prepracované vydanie. Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu účtovníctva pre 2. ročník obchodných akadémií. V 3. ročníku sa študenti naučia účtovať rôzne špecifické účtovné prípady súvisiace s jednotlivými oblasťami činnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,30 €
  Na sklade

Informačné technológie v cestovnom ruchu - Tomáš Gajdošík, Zuzana Gajdošíková, Radka Marčeková, Wolters Kluwer, 2017
Informačné technológie v cestovnom ruchu

Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  Na sklade

Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií - Andrea Zacharová, Wolters Kluwer, 2015
Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií

Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu činnosť (pomoc znevýhodneným...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,50 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  7,35 €
  -30 %
  Na sklade

Účtovníctvo vlastníckych transakcií - Katarína Máziková a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,40 €
  Do šiestich dní

Podnik a podnikanie - Stanislava Deáková, Jana Hlaváčiková, Martin Križan, Wolters Kluwer, 2016
Podnik a podnikanie

Kolektív autorov pripravil učebnú pomôcku pozostávajúcu z príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výkladu základných ekonomických pojmov z oblasti problematiky podniku a podnikania...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  -3 %
  Do šiestich dní

Kontroling podnikov cestovného ruchu - Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník, Wolters Kluwer, 2015
Kontroling podnikov cestovného ruchu

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,00 €
  Do šiestich dní

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí - Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová, Wolters Kluwer, 2015
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske rozhodovanie v oblasti...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,00 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  8,40 €
  -30 %
  Na sklade

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov - Viera Pacáková a kolektív, Wolters Kluwer, 2015
Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a parametrických...

 • Knihapevná väzba
  6,10 €
  Do šiestich dní

Riadenie hodnoty podniku - Miroslav Jakubec, Peter Kardo, Wolters Kluwer, 2016
Riadenie hodnoty podniku

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,50 €
  Do šiestich dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Človek má toľko začiatkov, koľko je v živote dní a predsa sa niektoré veci už nikdy nezmenia.“