Tisícdeväťsto - Alessandro Baricco, Slovart, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Podvojné účtovníctvo s komentárom

Nová odborná publikácia Podvojné účtovníctvo s komentárom, ktorý je obohatený o prípady z praxe a definíciu pojmov, s ktorými sa podnikateľ pri účtovaní môže stretnúť. V tejto publikácii sa dočítate aké informácie ...

 • 11,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář - Jakub Tomšej, Petr Polák, Kristina Koldinská, Wolters Kluwer ČR, 2023
E-kniha
Novinka
Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář 
CZ

Komentář přináší praktický výklad zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Ambicí autorů bylo napsat komentář,

 • E-knihaEPUBMOBI
  30,37 €
  Ihneď na stiahnutie

Zákony 2022 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy v úplnom znení k 1.1.2022 z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené tučným písmom...

 • 7,70 €
  Ihneď na stiahnutie

Právnická angličtina 
CZ

Kniha se věnuje praktickým a pro Čechy náročným oblastem právnické angličtiny. Uvádí do problematiky právnického jazyka pohledem českého čtenáře pohybujícího se na poli práva, vysvětluje rozdíly v chápání práva a umožňuje...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  17,67 €
  Ihneď na stiahnutie

Pohledávky z trestných činů 
CZ

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno...

 • E-knihaEPUBMOBI
  35,05 €
  Ihneď na stiahnutie

Lesní zákon. Komentář. 2. vydání 
CZ

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě...

 • E-knihaEPUBMOBI
  23,83 €
  Ihneď na stiahnutie

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace 
CZ

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým obsahem...

 • E-knihaEPUBMOBI
  35,05 €
  Ihneď na stiahnutie

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání 
CZ

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání.

 • E-knihaEPUBMOBI
  21,73 €
  Ihneď na stiahnutie

Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání 
CZ

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn...

 • E-knihaEPUBMOBI
  36,45 €
  Ihneď na stiahnutie

Shrnutí předpisů o advokacii. 2. vydání 
CZ

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii. K sepsání této publikace autora kdysi motivovala vlastní zkušenost z doby přípravy na advokátní zkoušky a chybějící ucelený praktický...

 • E-knihaEPUBMOBI
  16,36 €
  Ihneď na stiahnutie

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Právník - Aféra Dieselgate v Česku 
CZ

Román je inspirovaný aférou Dieselgate, kterou je u nás postiženo více než sto šedesát tisíc automobilů. Jedná se o unikátní vhled do „české verze“ celosvětového skandálu považovaného za jeden z největších korporátních...

 • E-knihaEPUBMOBI
  7,04 €
  Ihneď na stiahnutie

Soudní exekuce, 2. vydání 
CZ

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich...

 • E-knihaEPUBMOBI
  37,34 €
  Ihneď na stiahnutie

Česká republika jako laický stát 
CZ

Monografie se věnuje komplikovanému vztahu českého státu k církvím a náboženským společnostem, který na jedné straně reprezentuje staletí úsilí o odluku státu od církví (především římskokatolické) a na druhé straně...

 • E-knihaEPUBMOBI
  33,88 €
  Ihneď na stiahnutie

Odporovatelnost v insolvenčním právu 
CZ

Předkládaná publikace se zabývá odporovatelností (slovy zákona „neúčinností“) v insolvenčním právu. Jedná se o jeden z klíčových institutů dané právní oblasti, bez něhož by insolvenční procesy byly značně omezené až...

 • E-knihaEPUBMOBI
  11,17 €
  Ihneď na stiahnutie

Fiducie a svěřenský fond 
CZ

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího...

 • E-knihaEPUBMOBI
  40,89 €
  Ihneď na stiahnutie

Daňová judikatura (V.) 
CZ
 • Autorský kolektív
4. diel série

Aktuální judikáty Soudního dvora Evropské unie, Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu ve věcech týkajících se správy daní, především daně z přidané hodnoty, daní z příjmů, spotřebních daní, mezinárodní spolupráce .

 • 4,89 €
  Ihneď na stiahnutie

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha) 
CZ

Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména...

 • E-knihaEPUBMOBI
  26,17 €
  Ihneď na stiahnutie

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání 
CZ

Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním...

 • E-knihaEPUBMOBI
  35,28 €
  Ihneď na stiahnutie

Zákony 2022 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori

Každý rok k právnemu stavu 1. 1. vydávame ZÁKONY - úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov, kde sú zmeny zvýraznené tučným písmom. Publikácia Zákony IIB obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti ...

 • 7,70 €
  Ihneď na stiahnutie

Corporate governance na pomezí zákona a soft law 
CZ

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách...

 • E-knihaEPUBMOBI
  28,27 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Napokon, ak sa sústredenie meria minútami a disciplína hodinami, jednotkou nezlomnosti musí byť rok.“

Džentlmen v Moskve - Amor Towles, 2018
Džentlmen v Moskve
Amor Towles