Šach a mat - Ali Hazelwood, CooBoo SK, 2024
Jazyk a kultúra na Slovensku - Peter Žeňuch, Elena S. Uzeňová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2013
Jazyk a kultúra na Slovensku

Poznanie histórie, poznanie svojich koreňov je významným predpokladom budovania úcty a hrdosti k sebe, k svojmu národu, k vlasti i k rodnému kraju. Preto je aj dnes dôležité zaoberať sa touto problematikou, jej skúmaním z rôznych uhlov pohľadu...

 • Knihapevná väzba
  11,44 €
  -5 %
  Do 2 – 6 dní

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte - Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014
 
Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte - Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2016
Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte

Predložený monotematický súbor štúdií prináša príspevky, ktoré odzneli na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte 26. – 27. septembra 2013 v Dolnom Dubovom, kde J. I. Bajza 22 rokov...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,00 €
  Do 21 – 26 dní

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky - Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2015
Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján...

 • Knihapevná väzba
  12,59 €
  -3 %
  Do 2 – 6 dní

O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí - Ján Doruľa, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014
O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí

V prvej časti práce sa podáva istý prehľadný výpočet prevzatí z nemčiny vo viacerých okruhoch spoločenského a hospodárskeho života ako dôsledok dlhodobého slovensko-nemeckého spolunažívania. Osobitne sa ďalej početnými dokladmi dokumentuje priebeh...

 • Knihapevná väzba
  11,80 €
  -2 %
  Do 21 – 26 dní

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela - Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014
Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela

Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície na prelome 19. a 20. storočia...

 • Knihapevná väzba
  13,54 €
  -3 %
  Do 2 – 6 dní

Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom - Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2013
Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom

Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgicka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného vedeckovýskumného záujmu o duchovnú i paraliturgickú piesňovú kultúru, ktorá vznikala v prostredí cirkvi byzantského obradu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 2 – 6 dní

Codexy tisovské - Jana Pácalová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2015
Codexy tisovské

Codexy tisovské patria k zásadným materiálovým prameňom pre rozprávkové edície publikované v 19. storočí. V Slovenských povestiach Jána Francisciho (1845), Slovenských povestiach Augusta Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského (1858-1861) a...

 • Knihapevná väzba
  11,00 €
  Viac ako 30 dní

Záznamy z diskusie k predneseným referátom, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 1998
Záznamy z diskusie k predneseným referátom

XI. medzinárodný zjazd slavistov Bratislava 30. augusta - 8. septembra 1993.

 • 4,77 €
  -5 %
  Viac ako 30 dní

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia - Šimon Marinčák, Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2017
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

V dňoch 9. 10. júna 2016 sa v prednáškovej miestnosti Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konc

 • Knihabrožovaná väzba
  11,44 €
  -5 %
  Do 2 – 6 dní

Jonáš Záborský - Erika Brtáňová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2015
Jonáš Záborský 
CZ

Profesionálny život spisovateľa Jonáša Záborského (1812-1876) bol spojený s kňažskou službou, ktorej dôležitou súčasťou bola služba slovom. Práve túto časť Záborského povolania odkrýva jeho dvojzväzková kazateľská...

 • Knihapevná väzba
  15,00 €
  Do 2 – 6 dní

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov - Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2017
Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského... Prek

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia - Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2016
Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska - Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014
Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Slováci medzi starými susedmi - Ján Doruľa, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2015
Slováci medzi starými susedmi

V publikácii sa predkladajú výsledky dlhodobého skúmania viacerých kľúčových problémov zo slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu predovšetkým z filologického hľadiska, ako sa to usiluje dokumentovať aj súbor štúdií zahrnutých do 17...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749) - Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2017
Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749)

Publikácia s celým názvom Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie prináša na 190 stranách zaujímavé a užitočné informácie aj o dodnes...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Život slova v dejinách - Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2003
Život slova v dejinách

Život slova v dejinách

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Insight into Slovak-Magyar relations - Ján Doruľa, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2009
Insight into Slovak-Magyar relations 
EN

In the book Insight into Slovak-Magyar Relations we are publishing articles, which present the Slovak position of their authors on this relationship. The authors of the articles met on 18 September 2009 for an expert seminar in the Institute of...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,86 €
  -5 %
  Do 2 – 6 dní

Kňaz nie každodenný - Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014
Kňaz nie každodenný

V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh konvertitu, rímskokatolíckeho kňaza a slovenského spisovateľa Jonáša Záborského...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Ale ja nie som len zbierka symptómov. Nehoda mizerných rodičov a ešte miernejších chemických spojení. Nie som problém. Nie som diagnóza. Nie som choroba. Nie som niečo, čo sa dá zachrániť. Som človek.“

Všetky skvelé miesta - Jennifer Niven, 2015
Všetky skvelé miesta
Jennifer Niven