Cilla Börjlind, Rolf Börjlind: Oko noci. Ikar, 2024
Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru - Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov, 2017
Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom nielen ich misijného pôsobenia na Veľkej Morave, ale stál pri formovaní slovanskej kresťanskej kultúry. Monotematický súbor štúdii..

 • Knihapevná väzba
  10,00 €
  Do 4 – 6 dníMichal Bradač Rukoväť cirkevných dejín - Peter Žeňuch, Peter Zubko, VEDA, 2021
Michal Bradač Rukoväť cirkevných dejín

Pramenné vydania sú zdrojom komplexného výskumu a slúžia pri komparácii poznatkov s aktuálnym stavom poznania. Edícia Bradačovej Rukoväti cirkevných dejín je takýmto pramenným materiálom, ktorý prináša množstvo svedectiev o...

 • Knihapevná väzba
  16,19 €
  -2 %
  Do 11 – 16 dní

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Jazyk a kultúra na Slovensku - Peter Žeňuch, Elena S. Uzeňová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2013
Jazyk a kultúra na Slovensku

Poznanie histórie, poznanie svojich koreňov je významným predpokladom budovania úcty a hrdosti k sebe, k svojmu národu, k vlasti i k rodnému kraju. Preto je aj dnes dôležité zaoberať sa touto problematikou, jej skúmaním z rôznych uhlov pohľadu...

 • Knihapevná väzba
  11,44 €
  -5 %
  Do 4 – 6 dní

Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku - Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov, 2013
Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku

Dielo je výsledkom viac ako desaťeočného systematického výskumu pramennej bázy písomností 15.-19. storočia, ktoré tvoria súčasť písomnej kultúry spätej s cirkvou byzantského obradu na Slovensku...

 • Knihapevná väzba
  14,50 €
  -3 %
  Do 4 – 6 dní

Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku - Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov, 2023
Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku

Peter Žeňuch a kolektív: Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i., 2023. Kultúrno-spoločenské hodnoty sa odrážajú v jazyku ako...

 • Knihapevná väzba
  15,99 €
  -3 %
  Do 4 – 6 dní

Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom - Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2013
Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom

Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgicka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného vedeckovýskumného záujmu o duchovnú i paraliturgickú piesňovú kultúru, ktorá vznikala v prostredí cirkvi byzantského obradu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 4 – 6 dní

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach - Katarína Žeňuchová, Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov, 2017
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach

Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry...

 • Knihapevná väzba
  11,20 €
  -7 %
  Na sklade 1 ks

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia - Šimon Marinčák, Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2017
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

V dňoch 9. 10. júna 2016 sa v prednáškovej miestnosti Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konc

 • Knihabrožovaná väzba
  11,44 €
  -5 %
  Do 4 – 6 dní
Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska - Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína - Peter Žeňuch a kolektív autorov, VEDA, 2020
Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska - Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína

Monografická publikácia je pokračovaním knižnej publikácie venovanej Sedembolestnej Patrónke Slovenska, ktorá vznikla v spolupráci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie s názvom Bohorodička v kultúrnych...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,70 €
  -2 %
  Do 4 – 9 dní

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov - Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2017
Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského... Prek

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia - Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2016
Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska - Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014
Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Život slova v dejinách - Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2003
Život slova v dejinách

Život slova v dejinách

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Slovenský kalvínsky žaltár - Peter Zubko, Peter Žeňuch, Robert Lapko, Šimon Marinčák, VEDA, 2021
Slovenský kalvínsky žaltár

Slovenský Kalvínsky Žaltár je dielom slovenských kalvínov z východného Slovenska z polovice 18. storočia, ktoré je doteraz známe skôr informatívne najmä z vedeckých a odborných článkov, no širšia verejnosť sa s ním priamo ...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Človek je bohatý v pomere k počtu vecí, ktoré si môže dovoliť opustiť.“

Walden - Henry David Thoreau, 2016
Walden
Henry David Thoreau