Knihy
E-knihy

Ostatné

Zrušiť
Titulov: 34
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 34
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy...

-5%
3,20 €

3,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky..

-5%
11,44 €

11,44 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem Stavebného zákona s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od...

-5%
28,11 €

28,11 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zborník zákonov obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2019. Právne predpisy sa týkajú stavebného, pozemkového práva a bývania...

4,97 €

4,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Monografia Reklamné stavby podľa stavebného zákona prichádza na slovenský knižný trh po troch rokoch od účinnosti novely stavebného zákona, ktorou sa zaviedli do praxe prísnejšie pravidlá pre reklamné stavby. JUDr. Helena Spišiaková, autorka publikácie

-5%
10,01 €

10,01 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne...

-5%
15,72 €

15,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, osobitne lesov ako neoddeliteľnej podmienky..

-5%
28,11 €

28,11 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

V zákone sa aplikujú najmä skúsenosti z praxe zákona u orgánov štátnej správy, ale aj samotných pozemkových spoločenstiev a ich členov. Snahou zákona je riešiť dlhodobé problematické otázky, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty a existencie...

1,80 €

1,80 €

Posielame do šiestich dní

Posielame do šiestich dní

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov...

4,79 €

4,79 €

Posielame do šiestich dní

Posielame do štyroch dní

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových...

-5%
27,54 €

27,54 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do 9 dní

Novela zákona prináša rad zmien v ustanoveniach doposiaľ platného zákona v oblasti informačného systému katastra, inej oprávnenej osoby, predmetu a obsahu katastra, katastrálneho operátu, orgánov štátnej správy na úseku katastra, pôsobnosti úradu...

1,40 €

1,40 €

Posielame do 9 dní

Smluvní podmínky FIDIC

Lukáš Klee • Wolters Kluwer ČR, 2017

Posielame do štyroch dní

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich...

25,85 €

25,85 €

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novela zákona sa dotýka niektorých systematických problémov, vo väčšej miere sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu...

-5%
7,15 €

7,15 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018/IV

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebné zákony, Štátny fond, Zákon o bytoch, Zákon o pozemkoch...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade
Výpredaj

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizácia VI/2 2018 - úplné znenie po novele - Vodný zákon, Zákon o odpadoch, Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov..., Zákon o ovzduší...

-70%
1,30 €

1,30 €

Zľava 70%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem...

-5%
17,47 €

17,47 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizácia IV/2 2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do 9 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania po novele zákonom č. 244/2017 Z. z. účinnosť od 1.1.2018, Opatrenie č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018...

1,44 €

1,44 €

Posielame do 9 dní

Posielame do 10 dní

Jednou ze základních teorií, která zásadním způsobem determinuje hospodářskou politiku, je teorie vlastnických práv. Proto tato publikace analyzuje vývoj vlastnictví k jednomu z nejdůležitějších statků, kterým je půda, v časovém...

-5%
33,56 €

33,56 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Zákony 2018/IV (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Posielame do šiestich dní

Publikace obsahuje: Stavební zákon, katastrální zákon, nájem bytů, vlastnictví bytů, pozemkové úřady, požární ochrana...

-5%
7,17 €

7,17 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní


„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka