Zuzana Schniderová

9

„Všetci sme rovnakí rôznym spôsobom.“

Chyžná - Nita Prose, 2022
Chyžná
Nita Prose