Ladislav Csontos

Najpopulárnejšie knihy autora

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ako nájsť životnú cestu po rozvode či rozluke manželstva? Má Cirkev čo ponúknuť rozvedeným a znovu zosobášeným? Prečo nesmú pristupovať k Eucharistii? Chápeme správne význam sviatostného manželstva?

1,50 €

1,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Mariánske kongregácie na Slovensku zaznamenali od roku 1918 až do roku 1950 prudký rozvoj. V roku 1950 ich komunistický režim spolu s rehoľným životom zlikvidoval. Išlo o životaschopné apoštolské dielo Spoločnosti Ježišovej, ktoré za menej ako...

-5%
5,91 €

5,91 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Základy logiky

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2012

Posielame do piatich dní

Základy logiky.

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Deviaty zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša divadelné hry vydané slovenskými františkánmi, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Osobitnú radosť prináša skutočnosť, že ôsmy zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií vychádza ako príspevok k oslavám jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Tretí zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza 75 rokov od jeho založenia. Jeho pokračovaním je...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

V službe kontinuity a nových začiatkov

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2020

Posielame do 8 dní

Najvyšším stupňom svedectva viery je mučeníctvo. Sám Ježiš Kristus povedal: „ Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) V minulosti mučeníci zomierali v relatívne krátkom čase, keď po odsúdení nasledovala...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Keď sme začali vydávať scenáre divadelných hier, ktoré hrávali mariánske kongregácie na Slovensku v prvej polovici dvadsiateho storočia, nemysleli sme si, že sa nám podarí objaviť taký veľký počet scenárov, aby naplnil desať zväzkov tejto edície. Ešte...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Siedmy zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša najmä vianočné hry, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho založenia. Jeho...

-5%
6,00 €

6,00 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Kolekcia zväzkov Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií...

-15%
53,74 €

53,74 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Naša práca nechce zostať iba pri suchých výpočtoch faktov, ktoré možno nájsť v katalógoch a iných dokumentoch, ale chce poukázať na životodarnú silu charizmy sv. Ignáca z Loyoly, ako sa prejavila v ostatných takmer sto rokoch, keď – podobne, ako to...

-5%
12,00 €

12,00 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Prvá časť zbierok divadelných hier mariánskych kongregácií.

-5%
5,43 €

5,43 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Šiesty zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša najmä veselohry, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho založenia. Jeho...

-5%
6,00 €

6,00 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

K životu Mariánskych kongregácií na Slovensku neoddeliteľne patrila evanjelizácia, ktorú úspešne vykonávali pomocou akadémií a divadelných predstavení, o ktorých píšu vo svojich výročných správach, z ktorých čerpala aj rubrika Zo života Mariánskych...

-5%
6,19 €

6,19 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

V službe ohlasovania viery a lásky

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2020

Posielame do piatich dní

Jezuiti pochádzajúci z dnešného Slovenska a pôsobiaci na jeho území od roku 1551 až do zrušenia Spoločnosti Ježišovej v roku 1773. V odovzdávaní viery aj vo výchove má prvoradé postavenie svedectvo, príklad rodičov a celej rodiny. Tak to...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Základy filozofie kultúry

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2016

Posielame do piatich dní

Svet, v ktorom dnes človek žije je veľmi komplexný, nie je jednoducho prírodou či vesmírom, ale všetkým tým, čo je produktom ľudskej činnosti a vedomým, intelektuálnym a duchovným obsahom človeka. Popri filozofii prírody, alebo kozmológii, ktorá...

6,00 €

6,00 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Ani v minulosti nefungovalo každé farské spoločenstvo dokonale, preto boli potrebné prostriedky na jeho obnovu. Jedným z účinných nástrojov boli tzv. ľudové misie, ktoré sa tiež nazývali sväté misie, ako o tom dodnes svedčia mnohé misijné kríže pri...

-5%
10,01 €

10,01 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Druhá časť zbierok divadelných hier mariánskych kongregácií.

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým prostredníctvom duchovnej skúsenosti samotného...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Vypredané

Úsmevné i vážne rozprávanie pátra Csontosa o jeho ceste za kňazským a rehoľným povolaním, o pôsobení tajného kňaza v rokoch komunizmu, o spoločenstvách, o tajnej Cirkvi, o štúdiu a tajnej formácii nových rehoľníkov, o hrdinstve mnohých...

2,42 €

2,42 €

Vypredané

Pridať do

„Kniha je živý hlas nesmrteľných duchov všetkých vekov a národov.“

Victor Marie Hugo