Vypredané

Kniha Samizdat o disente 3 známeho slovenského historika Jozefa Jablonického predkladá výber zo samizdatových záznamov autentických dokumentov napísaných samotným autorom z rokov 1976 – 1989...

-5%
14,19 €

14,19 €

Zľava 5%
Vypredané

Podoby násilia

 • Kalligram, 2000
Vypredané

V štúdiách Jozefa Jablonického nevystupuje anonymná ŠtB, ale konkrétne osoby zodpovedné za kruté povojnové osudy niektorých popredných odbojárov, cirkevných hodnostárov či tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov.

-5%
7,57 €

7,57 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Monografia Z ilegality do povstania (Kapitoly z občianskeho odboja) patrí medzi Jablonického najkvalitnejšie práce. Spolu s Prečanovými dokumentmi k SNP sa stala synonymom komplexne najlepšej knižnej publikácie o odboji na Slovensku...

22,00 €

22,00 €

Vypredané
Vypredané

Kniha obsahuje autentické znenie štúdií nezávislej historiografie, v ktorých J. Jablonický zobrazil udalosti a jednotlivých aktérov druhého odboja, ale aj ich vážne životné osudy po oslobodení.

-5%
15,73 €

15,73 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Druhý diel knihy Samizdat o odboji obsahuje ďalšie štúdie, v ktorých Jozef Jablonický v 70. a 80. rokoch 20. storočia oponoval oficiálnemu marxisticko-leninskému výkladu protifašistickej rezistencie. Poukazoval na príčiny a...

-5%
18,89 €

18,89 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Štvrtý zväzok cyklu historických prác Jozefa Jablonického, tentoraz pod názvom Fragment o histórii, obsahuje viac ako sto menších prác autora z obdobia rokov 1989 - 2009...

-5%
16,15 €

16,15 €

Zľava 5%
Vypredané

„Človek má toľko začiatkov, koľko je v živote dní a predsa sa niektoré veci už nikdy nezmenia.“