Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - Vladimír Smejkal, Karel Rais
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
18,34 €
Pri nákupe nad 49 € máte poštovné zadarmo

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

3., rozšířené a aktualizované vydání

Karel Rais
Řez a tvarování dřevin - Christopher Brickell, Christopher Brickell, David Joyc, Luboš Bárta, David Tomáš, Albert Jackson, David Day, Nikolaj I. Obrynba, Vladimír Smejkal, Karel Rais, Bill Evjen, Francis Rossi, Jozef Sivák, Peter V. Rovnianek, Ladislav Skokan, Gallus Anonymu
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - Vladimír Smejkal, Karel Rais
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - Vladimír Smejkal, Karel Rais

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. Vystudoval Fakultu elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně, specializaci počítače. V létech 1992-1995 absolvoval MBA studia na Nottingham Trent University ve Velké Británii a od té doby organizuje a přednáší MBA studia na VUT v Brně. Docentem...

Grada, 2009
Vydavateľstvo
Grada, 2009

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání komplexní publikace je určeno manažerům na všech řídících úrovních, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací...

Čítaj viac

18,34 €

Bežná cena Bežne 19,31 €

Ušetríte 5 %

Vypredané, sú však dostupné iné vydania.

Zadajte e-mail a budeme vás informovať, keď bude kniha dostupná.

Odporúčané tituly a kolekcie

Viac o knihe

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání komplexní publikace je určeno manažerům na všech řídících úrovních, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací, jakož i vysokoškolským studentům, zejména v oborech ekonomie, management a právo. Uznávaní autoři se v knize komplexně zabývají řízením rizik ve firmách a jiných organizacích. V podnikání, ale např. i ve veřejné sféře je příprava na krizové situace a prevence tím, co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských rizicích (tržní, organizační, právní, informační, investiční, personální, technologická rizika aj.) a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládání krizových situací. Oproti předchozímu vydání je kniha výrazně rozšířena v oblasti právních rizik, nově se dále věnuje například řízení rizik při organizační změně ve firmě, organizaci řízení rizik ve firmě, přináší nové metody analýzy rizik, nabízí modelový postup při provádění změn ve firmě, zabývá se systémem řízení bezpečnosti informací a neopomíjí ani současnou ekonomickou krizi a řadu dalších aktuálních otázek. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.

Obsah
O autorech 11
Úvodní slovo recenzenta k 1. vydání 15
Předmluva k 1. vydání 17
Předmluva k 2. vydání 21
Předmluva k 3. vydání 23
Poznámka redakce 24
1. Zobrazení života firmy 25
1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v podnikání? 26
1.2 Krize firmy 27
1.2.1 Základní příznaky krize ve firmě 28
1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? 29
1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí 34
1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy 34
2. Charakteristické znaky úspěšné firmy 39
2.1 Úvod do problému 40
2.2 Kritické faktory úspěchu firmy 41
2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy 42
2.3.1 Strategie firmy 42
2.3.2 Základní typy strategií firmy 43
2.3.3 Organizační struktura firmy 45
2.3.4 Informační systémy 49
2.3.5 Styl řízení 50
2.3.6 Spolupracovníci 50
2.3.7 Mistři změn 52
2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 53
2.3.9 Schopnosti 54
2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti firmy 55
2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu 57
3. Změny ve firmě a riziko 59
3.1 Modely změny ve firmě 60
3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy 61
3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny 63
3.1.3 Lewinův model 64
3.1.4 Analýza situace 67
3.1.5 Agent změny 69
3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny 72
3.1.7 Intervence - vlastní změna 73
3.1.8 Verifikace dosažených výsledků 74
3.1.9 Kritika Lewinova modelu 74
3.2 Změna strategie firmy 75
3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě 77
3.3.1 První etapa 78
3.3.2 Druhá etapa 79
3.3.3 Třetí etapa 80
3.4 Změna organizační struktury firmy 82
3.5 Chápání změny jako cesty 85
3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? 86
3.5.2 Změna a emoce - nadstavba k stávající teorii řízené změny 87
4. Riziko - definice, měření, klasifikace a praktické přístupy
k řízení rizika ve firmě 89
4.1 Co to je riziko? 90
4.2 Analýza rizik 93
4.3 Základní pojmy analýzy rizik 94
4.3.1 Aktivum 94
4.3.2 Hrozba 95
4.3.3 Zranitelnost 95
4.3.4 Protiopatření 96
4.3.5 Riziko 96
4.4 Vztahy v analýze rizik 97
4.5 Obecný postup analýzy rizik 99
4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik 99
4.5.2 Identifikace aktiv 99
4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 99
4.5.4 Identifikace hrozeb 100
4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností 100
4.5.6 Pravděpodobnost jevu 100
4.5.7 Měření rizika 102
4.6 Určení statistických charakteristik rizika 105
4.7 Metody analýzy rizik 108
4.7.1 Kvalitativní metody 108
4.7.2 Kvantitativní metody 109
4.7.3 Kombinované metody 109
4.7.4 Volby strategie analýzy rizik 109
4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik 110
4.8 Řízení rizik 111
4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik 111
4.8.2 Technologické riziko 113
4.8.3 Projektová rizika 113
4.9 Management podnikatelských rizik 115
4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik 118
4.10.1 Cíle řízení rizika 118
4.10.2 Stanovení míry rizik 119
4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 120
4.11 Klasifikace rizik 123
4.11.1 Finanční a nefinanční riziko 124
4.11.2 Statické a dynamické riziko 124
4.11.3 Čistá a spekulativní rizika 125
4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 126
4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 126
4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech 127
4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo 128
5. Metody snižování rizika 129
5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika 130
5.2 Metody snižování podnikatelského rizika 133
5.2.1 Ofenzivní řízení firmy 133
5.2.2 Retence rizik 133
5.2.3 Redukce rizika 134
5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 135
5.2.5 Diverzifikace 152
5.2.6 Pružnost firmy 155
5.2.7 Sdílení rizika 155
5.2.8 Pojištění 157
5.2.9 Vyhýbání se rizikům 159
5.2.10 Získávání dodatečných informací 160
5.2.11 Vytváření rezerv 160
5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování
podnikatelského rizika 160
5.2.13 Postoptimalizační analýza 162
5.2.14 Metody síťové analýzy 163
5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? 168
5.2.16 Modely hromadné obsluhy 172
5.2.17 Prognózování 173
5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu 181
6. Informační riziko 189
6.1 Riziko a informace 190
6.2 Informace, data, znalosti 191
6.3 Zpracování informací 192
6.3.1 Fuzzy informace 194
6.3.2 Další metody zpracování informací 195
6.4 Získávání dodatečných informací 195
6.5 Registry orgánů veřejné správy 197
6.5.1 Registr ekonomických subjektů 197
6.5.2 Obchodní rejstřík 197
6.5.3 Registr živnostenského podnikání 198
6.5.4 Daňové evidence a další informace MF ČR 199
6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 200
6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí 201
6.5.7 Základní registry 204
6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje 205
6.5.9 Ostatní veřejné zdroje informací 209
6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací 216
6.6 Ochrana informací 220
6.6.1 Utajované informace 220
6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství 222
6.6.3 Ochrana důvěrných informací 222
6.6.4 Realizace informační bezpečnosti 225
6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace 228
6.6.6 Bezpečnostní normy 236
6.7 Úniky informací 242
7. Investiční rozhodování a riziko 245
7.1 Co to jsou investice? 246
7.2 Finanční analýza 248
7.2.1 Metody finanční analýzy 249
7.2.2 Postup při finanční analýze 259
7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku 259
7.3 Parametry investic 261
7.4 Likvidita 262
7.5 Finanční plánování investic 263
7.5.1 Plánování peněžních toků z investice 263
7.5.2 Časová hodnota investice 264
7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků 266
7.5.4 Určení diskontní sazby 267
7.5.5 Vnitřní výnosové procento 267
7.5.6 Doba návratnosti 270
7.6 Další faktory investičního rizika 270
7.7 Hydroelektrárna v Mongolsku - investovat, či ne? 271
7.7.1 Situační analýza 271
7.7.2 Možné metody řešení 272
7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 272
7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých investičních celků 274
7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním rozhodování 277
7.8Parkoviště v Brně 282
7.9 Umělé neuronové sítě 283
8. Právní rizika a jejich prevence 285
8.1 Právní rizika organizací 286
8.2 Právní ochrana subjektu 287
8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace 287
8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací 287
8.3.2 Právní rizika při změnách v organizacích 288
8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem 290
8.4 Právní rizika související s interními předpisy 293
8.4.1 Interní normy 293
8.4.2 Pracovní řád 294
8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací 296
8.4.4 Obchodní tajemství 297
8.4.5 Další interní normy 298
8.5 Smlouva 299
8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech 300
8.5.2 Limitace náhrady škody 304
8.5.3 Outsourcing 305
8.5.4 Service Level Agreement 311
8.5.5 Jak postupovat při přechodu na outsourcing 312
8.6 Právní skutečnosti a právní úkony 313
8.7 Podmínky pro platnost právních úkonů 314
8.7.1 Dobré mravy 314
8.7.2 Forma právních úkonů 316
8.7.3 Elektronický versus vlastnoruční podpis 319
8.7.4 Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů 321
8.8 Informace o právním řádu a připravované legislativě 324
8.8.1 Judikatura 324
8.8.2 Sbírka zákonů 325
8.8.3 eLegislativa 326
8.9 Informace o činnosti soudů 327
8.9.1 infoSoud a infoJednání 327
8.9.2 infoDeska 327
8.9.3 eTrestní řízení 327
8.9.4 ePodatelna 328
8.10 Právní audit organizace 328
9. Zásady krizového plánování 331
9.1 Zvládání havarijních a tísňových situací 332
9.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí 333
9.3 Fáze krize 335
9.4 Krizové plánování 336
Závěr 337
Literatura 343
Resumé 349
Summary 350
Rejstřík351
Čítaj viac

Všetky formáty tohto titulu

Knihy

Kniha 2013
-3 %
23,99 €

Posielame do týždňa

Kniha 2009
-5 %

Vypredané

Kniha 2006
-5 %

Vypredané

Kniha 2003
-5 %

Vypredané

E-knihy a audioknihy

E-kniha 2013
PDF
EPUB
MOBI
20,90 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

E-kniha 2009
PDF
16,96 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Ďalšie
Našli ste v našom obsahu nejaké nepresnosti?
Dajte nám o tom vedieť.

Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

Počet strán
360
Hmotnosť
736 g
Rok vydania
2009
Väzba
pevná väzba
Jazyk
český
Vydavateľstvo
Grada
Rozmer
170×245 mm
ISBN
9788024730516
Naše katalógové číslo
75992

Recenzie

Ako sa vám páčila kniha?

4,3 / 5

3 hodnotenia

2
0
1
0
0

O autoroch

Čítaj viac
Čítaj viac

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green