Veci, ktoré sme vzdali - Lucy Score, AURORA, 2024
Úplné znenia zákonov 38/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 38/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o správe daní (daňový poriadok); Zákon o dani z motorových vozidiel podľa...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,93 €
  -5 %
  Do 3 – 4 dní

Úplné znenia zákonov 37/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 37/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, Zákon o spotrebnej dani z tabakových nápojov podľa právneho...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 36/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 36/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov a Zákon o dani z pridanej hodnoty podľa právneho stavu k 5. 11. 2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 35/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 35/2015

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o verejnom obstarávaní podľa právneho stavu k 6. 11. 2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,23 €
  -5 %
  Do 3 – 4 dní

Úplné znenia zákonov 34/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 34/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 33/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 33/2015

Publikácia je zameraná na Autorský zákon (2015) podľa právneho stavu k 8.9.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 32/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 32/2015

Publikácia je zameraná na Zákon o rodine (2015) podľa právneho stavu k 21. 8. 2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 31/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 31/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Úplné znenia zákonov 30/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 30/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestný zákon, Trestný poriadok (2015) podľa právneho stavu k 1.9.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 29/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 29/2015

Publikácia je zameraná na Správny súdny poriadok (2015) podľa právneho stavu k 27.8.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
Úplné znenia zákonov 27/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 27/2015

Publikácia je zameraná na Civilný sporový poriadok (2015) podľa právneho stavu k 27. 8. 2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 26/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 26/2015

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o sociálnom poistení podľa právneho stavu k 1. 7. 2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 25/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 25/2015

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele podľa právneho stavu k 25. 6. 2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 24/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 24/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice podľa...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 23/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 23/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon o inšpekcii práce podľa...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 22/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 22/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii podľa právneho stavu k 4.6.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 21/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 21/2015

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o odpadoch podľa právneho stavu k 6.5.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,78 €
  -5 %
  Do 17 – 22 dní

Úplné znenia zákonov 20/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 20/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestný zákon a Trestný poriadok podľa právneho stavu k 1.5.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplne znenia zákonov 19/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplne znenia zákonov 19/2015

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o zdravotnom poistení (2015), podľa právneho stavu k 24.4.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 18/2015, Poradca podnikateľa, 2015
Úplné znenia zákonov 18/2015

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Občiansky súdny poriadok (2015), podľa právneho stavu k 22.4.2015...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Tak hovorí mongolský mýtus: Láska sa rodí z rôznych prirodzeností. Protikladmi získava silu. Konfrontáciou a premenou sa udržiava.“

Záhir - Paulo Coelho, 2021
Záhir
Paulo Coelho