Denník odvážneho bojka 18 - Jeff Kinney, Stonožka, 2024
Novelizovaný Zákon o verejnom obstarávaní, Epos, 2021
Novelizovaný Zákon o verejnom obstarávaní

Novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. ZÁKON Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 438/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z., ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,70 €
  Na sklade 1 ks
 • Čítanámierne opotrebovaná
  7,02 €
  -40 %
  Na sklade

Novelizovaný zákon o cestnej premávke, Epos, 2021
Novelizovaný zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA.

 • Čítanávýborný stav
  6,79 €
  -30 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizované zákony o matrikách, o mene a priezvisku, o rodnom čísle a o rodine, Epos, 2021
Novelizované zákony o matrikách, o mene a priezvisku, o rodnom čísle a o rodine

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 154/1994 Z.Z. Z 27. MÁJA 1994 O MATRIKÁCH V ZNENÍ ZÁKONA Č. 222/1996 Z.Z., ZÁKONA Č. 416/2001 Z.Z., ZÁKONA Č. 198/2002 Z.Z., ZÁKONA Č. 515/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 36/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 14/2006 Z.Z., ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,30 €
  Do 4 – 5 dní

Novelizovaný Trestný poriadok 2021, Epos, 2021
Novelizovaný Trestný poriadok 2021

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. Z 24. MÁJA 2005 TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z.Z., ZÁKON

 • Knihabrožovaná väzba
  8,70 €
  Na sklade 2 ks
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,81 €
  -35 %
  Na sklade

Novelizovaný živnostnenský zákon, Epos, 2021
Novelizovaný živnostnenský zákon

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,70 €
  Na sklade 2 ks
 • Čítanávýborný stav
  3,99 €
  -30 %
  Na sklade

Novelizovaný zákon o obetiach trestných činov, Epos, 2021
Novelizovaný zákon o obetiach trestných činov

ZÁKON Č. 274/2017 Z. Z. O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/2019 Z. Z.

 • Knihabrožovaná väzba
  4,20 €
  Do 4 – 5 dní

Novelizovaný Civilný sporový poriadok, Epos, 2021
Novelizovaný Civilný sporový poriadok

Novelizovaný Civilný sporový poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 160/2015 Z. Z. CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 87/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 423/2020 Z. Z. A ZÁKONA Č. 211/2021...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nový zákon o podpore v čase skrátenej práce, Epos, 2021
Nový zákon o podpore v čase skrátenej práce

ZÁKON Č. 215/2021 Z.Z.ZO 4. MÁJA 2021 O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV.

 • Knihabrožovaná väzba
  4,60 €
  Do 4 – 5 dní

Nový zákon o ochrane hospodárskej sútaže, Epos, 2021
Nový zákon o ochrane hospodárskej sútaže

ZÁKON Č. 187/2021 Z.Z. Z 11. MÁJA 2021 O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV.

 • Knihabrožovaná väzba
  6,20 €
  Do 4 – 5 dní

Novelizovaný stavebný zákon, Epos, 2021
Novelizovaný stavebný zákon

ZÁKON č. 50/1976 ZB. Z 27. APRÍLA 1976 O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY č. 139/1982 ZB., ZÁKONA č. 103/1990 ZB., ZÁKONA č. 262/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY....

 • Knihabrožovaná väzba
  5,30 €
  Do 4 – 5 dní

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Novelizovaný zákon o BOZP, Epos, 2021
Novelizovaný zákon o BOZP

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákoník práce, Epos, 2021
Novelizovaný Zákoník práce

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 311/2001 Z. Z. ZÁKONNÍK PRÁCE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 165/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 408/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 210/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 461/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 5/2004..

 • Čítanávýborný stav
  4,06 €
  -30 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Civilný mimosporový poriadok, Epos, 2021
Civilný mimosporový poriadok

Novelizovaný civilný mimosporový poriadok ZÁKON Č. 161/2015 Z. Z. CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 137/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z. A ZÁKONA Č. 68/2021 Z. Z....

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o dani z príjmov, Epos, 2021
Novelizovaný zákon o dani z príjmov

Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právmických osôb, Epos, 2021
Novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právmických osôb

ZÁKON Č. 91/2016 Z. Z. O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 316/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 161/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 214/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 474/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 288/2020 Z. Z. A ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,00 €
  -5 %
  Do 4 – 5 dní

Zákon o prokuratúre, Epos, 2021
Zákon o prokuratúre

ZÁKON Č. 153/2001 Z. Z. O PROKURATÚRE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 458/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 36/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z. Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 290/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 291/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 102/2010 Z. Z., ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,20 €
  Do 4 – 5 dní

Zákon o účtovníctve, Epos, 2021
Zákon o účtovníctve

ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 540/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 621/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 378/2008 Z...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Epos, 2021
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

ZÁKON Č. 7/2005 Z. Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 353/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 520/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 209/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 270/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 477/2008...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný správny súdny poriadok 2021, Epos, 2021
Novelizovaný správny súdny poriadok 2021

ZÁKON Č. 162/2015 Z. Z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 88/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 344/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 413/2019 Z. Z A ZÁKONA Č. 423/2020 Z. Z.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaná Ústava Slovenskej republiky 2021, Epos, 2021
Novelizovaná Ústava Slovenskej republiky 2021

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Človek nesmie nenávidieť nič okrem večnosti.“

Žiadne umenie - Péter Esterházy, 2009
Žiadne umenie
Péter Esterházy