„Jeden válečník. Jedna mysl. Jedno poslání.“

Cestou vlka - David Gemmell, 2005
Cestou vlka
David Gemmell