Na sklade zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“