Kým dýcham, žijem - Katarína Benková, Ge&Be, 2023

Čítané zo série Skullboy

„Dni, ktoré neboli ničím výnimočné, dni,v ktorých sa neudialo nič, čo by vybočovalo z priemeru, nič hodné povšimnutia. Holá každodennosť. Čosi, čo človeku začne chýbať, až keď sa to rozsype. “