V zľave v cudzom jazyku od prekladateľa Andrea Cániková

„Je to naivné no...niekedy je nádej jedinou alternatívou lebo realita je priťažká.“