Najdrahšie v slovenskom jazyku od prekladateľa Andrea Cániková

„Strach je ako fénix. Môžeš ho sledovať zhorieť tisíckrát, no aj tak sa vždy vráti. “