Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Pavúk - Lars Kepler, Ikar, 2023

Najpredávanejšie v zľave od režiséra Ilja Ruppeldt

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“