So žltou obálkou v zľave od prekladateľa Andrea Cániková

„Nakoniec, stručnosť je jediná cnosť netalentovaných autorov.“

Ruzká klazika - Daniel Majling
Ruzká klazika
Daniel Majling