Najpredávanejšie so žltou obálkou od prekladateľa Andrea Cániková

„Človek je bohatý v pomere k počtu vecí, ktoré si môže dovoliť opustiť.“

Walden - Henry David Thoreau
Walden
Henry David Thoreau