Čítané z kolekcie Tipy pod stromček pre celú rodinu - Vianočný pomocník: Celá rodina filmy

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“