Bohyne a prízraky - Juraj Červenák, Artis Omnis, 2024

Z kolekcie Zbierky klasických rozprávok - Klasické rozprávky čítané hry

„Keď túžime po spravodlivosti pre seba, nesmieme byť nespravodliví k iným. Upierať udatnosť nepriateľovi, ktorého sme premohli, znamená podceňovať naše víťazstvo.“

Ben Hur - Lew Wallace, 2015
Ben Hur
Lew Wallace