V predpredaji z kolekcie Zbierky klasických rozprávok - Klasické rozprávky hry

„Všetci sme rovnakí rôznym spôsobom.“

Chyžná - Nita Prose
Chyžná
Nita Prose