Knihy učebnice zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„A ja som sa doňho zaľúbila, ako keď človek zaspáva: pomaly, pomaličky až zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green