Východ slnka na Bali - Sandy Barker, Metafora, 2024

Učebnice učebnice od vydavateľstva Expol Pedagogika

Populárne filtre

Zúžiť výberu

Typ
Zobraziť iba
Ďalšie možnosti
Predmet
Ďalšie možnosti
Ročník
Ďalšie možnosti
Jazyk
Téma
Ďalšie možnosti
Pre koho
Ďalšie možnosti
Účel knihy
Pôvod
Útvar
Autor
Ďalšie možnosti
Dostupnosť v kníhkupectve
Ďalšie možnosti
Vydavateľstvo
Séria
Ďalšie možnosti
Edícia
Ďalšie možnosti
Väzba
Farba obálky
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Úlohy z chémie 1 - pre gymnáziá - Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Silný, Ivana Pichaničová, Expol Pedagogika, 2020
Úlohy z chémie 1 - pre gymnáziá

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie....

 • Knihabrožovaná väzba
  14,70 €
  -2 %
  Na sklade > 5 ks

Biológia pre gymnáziá 6 - Katarína Ušáková a kolektív, Expol Pedagogika, 2015
Biológia pre gymnáziá 6

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,00 €
  Na sklade 4 ks

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov, Expol Pedagogika, 2019
Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
 • Autorský kolektív
 • Knihabrožovaná väzba
  21,00 €
  Na sklade 1 ks

Programovanie pre deti Scratch - Matthew Highland, Expol Pedagogika, 2022
Programovanie pre deti Scratch

Základy programovania a algoritmického myslenia pre žiakov na 1. stupni základnej školy, ktoré tvoria podstatnú časť vzdelávacieho obsahu informatiky na všetkých stupňoch vzdelávania u nás...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,00 €
  Do 11 – 13 dní

Úlohy z chémie 2 - pre gymnáziá - Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Silný, Ivana Pichaničová, Expol Pedagogika, 2020
Úlohy z chémie 2 - pre gymnáziá

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  -3 %
  Na sklade > 5 ks

Základy elektrotechniky I. - Miroslav Tuma, Eva Šteliarová, Tomáš Hajach, Expol Pedagogika, 2022
Základy elektrotechniky I.

Učebnica približuje význam a úlohu elektrotechniky, ako aj jej historický vývoj. Zaoberá sa základmi elektrotechniky podľa tematických celkov: základné pojmy, elektrotechnické pole, jednosmerný prúd, riešenie obvodov jednosmerného prúdu...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,00 €
  Do 11 – 13 dní

Vybrané slová - PZ pre 1.stupeň ZŠ nov.vyd. - Viera Huliačková, Eva Urbaneková, Expol Pedagogika, 2020
Vybrané slová - PZ pre 1.stupeň ZŠ nov.vyd.

Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Na sklade 1 ks

Kritické myslenie pre 8.- 9.ročník ZŠ a osemročné gymnáziá - Jakub Kobela, Expol Pedagogika, 2023
Kritické myslenie pre 8.- 9.ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,00 €
  Na sklade 1 ks

Biológia pre 5. ročník ZŠ - Kolektív autorov, Expol Pedagogika, 2008
Biológia pre 5. ročník ZŠ
 • Autorský kolektív

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,21 €
  -4 %
  Na sklade 2 ks

Cestovateľská násobilka - Mária Števíková, Expol Pedagogika, 2021
 
Cestovateľská násobilka - Mária Števíková, Expol Pedagogika, 2018
Cestovateľská násobilka

Plnofarebný pracovný zošit v novom vydaní vysvetlí žiakom, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Na sklade > 5 ks

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 18 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica) - Helena Vicenová, Expol Pedagogika, 2018
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,00 €
  Na sklade 1 ks

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica) - Helena Vicenová, Expol Pedagogika, 2018
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Na sklade 1 ks

Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Jarmila Kmeťová, Peter Silný, Miroslav Medveď, Mária Vydrová, Expol Pedagogika, 2010
Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,00 €
  Do 11 – 13 dní

BIOLÓGIA pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková, Expol Pedagogika, 2020
BIOLÓGIA pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky....

 • Knihabrožovaná väzba
  21,00 €
  Na sklade 5 ks

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov, Expol Pedagogika, 2019
Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
 • Autorský kolektív

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,00 €
  Na sklade 2 ks

Etická výchova pre 5. - 9. ročník ZŠ - Jitka Derková, Štefánia Ferková, Expol Pedagogika, 2020
Etická výchova pre 5. - 9. ročník ZŠ

Etický výchova pre 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník GOŠ je netradične spracovaný pracovný zošit, ktorý obsahuje výber systematicky usporiadaných aktivít...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,00 €
  Do 11 – 13 dní

Chémia - Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Mäčko, Expol Pedagogika, 2012
Chémia

Učebnica je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,00 €
  Na sklade > 5 ks

Etická výchova 2 - Pre 2. ročník základných škôl - Eva Farkašová, Expol Pedagogika, 2020
Etická výchova 2 - Pre 2. ročník základných škôl

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Na sklade 1 ks

Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií - Helena Ďurišová, Mária Kuláková, Judita Sehnalová, Expol Pedagogika, 2019
Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,00 €
  Na sklade 1 ks

Základy elektrotechniky II. - Miroslav Tuma, Eva Šteliarová, Tomáš Hajach, Expol Pedagogika, 2022
Základy elektrotechniky II.

Učebnica obsahovo a metodicky nadväzuje na Základy elektrotechniky I. Ucelený prehľad o fyzikálnych pojmoch, zákonoch a spôsob využívania elektriny v technickej praxi poskytujú až komplexné poznatky z obidvoch dielov učebnice...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,00 €
  Do 11 – 13 dní
 • Čítanávýborný stav
  19,60 €
  -30 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Život pozostáva z malých rozhodnutí, ktoré robíme, z jednotlivých momentov, ktoré majú moc všetko zmeniť.“

Kniha stratených mien - Kristin Harmel, 2021
Kniha stratených mien
Kristin Harmel