Rok v kolotoči F1 - Guenther Steiner, Ikar, 2024

Z kolekcie Tipy pre maturantov - Knihy pre čerstvých maturantov v predpredaji knihy o hobby

„Je to naivné no...niekedy je nádej jedinou alternatívou lebo realita je priťažká.“