S brožovanou väzbou knihy o ústavnom práve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Ústava SR (od 1. 1. 2022) -
Ústava SR (od 1. 1. 2022)
Základné práva a slobody, Štátne symboly

Každoročne dochádza v ústavnom zákone k zmenám, ktoré sú v texte zákona zvýraznené. Titul obsahuje Ústava SR – úplné znenie zákona po novelách, Listina základných práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Zákon o štátnych symboloch...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,24 €
  -5 %
  Na sklade

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd -
Ústava SR, Listina základných práv a slobôd
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s účinnosťou od 1. januára 2021...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,34 €
  -5 %
  Na sklade

Právny štát - Daniel Krošlák
Právny štát
vývoj, princípy, mechanizmus ochrany

Najmä v posledných rokoch sa stal právny štát predovšetkým atraktívnym heslom, avšak nie vždy pochopeným s príslušiacim obsahom. A je vôbec možné tento obsah pri tak širokom pojme nejako presnejšie rozkódovať? Alebo sme odkázaní na to, že...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,40 €
  Do šiestich dní

Nezávislost soudní moci - Vojtěch Šimíček
Nezávislost soudní moci 
CZ

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,16 €
  Na sklade

Dělba moci - Vojtěch Šimíček
Dělba moci 
CZ

Sborník obsahuje deset různě zaměřených textů renomovaných odborníků, týkajících se dělby moci...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,50 €
  -4 %
  Do 26 dní

Volebné právo a volebné systémy

Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,90 €
  Do šiestich dní

Právo štátnej pomoci - Katarína Cangárová
Právo štátnej pomoci

Predkladaná publikácia po prvýkrát v slovenskej odbornej literatúre komplexne spracúva problematiku práva štátnej pomoci. Zaoberá sa všetkými dôležitými otázkami práva štátnej pomoci. Objasňuje teoretické a právne východiská...

 • Knihabrožovaná väzba
  39,00 €
  Do šiestich dní

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu -
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Význam ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je nespochybniteľný. Verejní funkcionári rozhodujú o významných otázkach verejného záujmu. Ich rozhodovanie je spojené s výkonom štátnej moci, ale aj so správou verejného majetku a

 • Knihabrožovaná väzba
  8,45 €
  Do šiestich dní

Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže - Mária T. Patakyová
Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže
Antitrust z pohľadu ľudských práv

Monografia sa zaoberá skúmaním vybraných častí ochrany hospodárskej súťaže, konkrétne zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, z pohľadu ľudských práv. Analyzuje styčné body týchto dvoch právnych odvetví s cieľom zistiť...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,82 €
  Do šiestich dní

Dejiny štátu a práva na Slovensku II - Peter Mosný, Miriam Laclavíková
Dejiny štátu a práva na Slovensku II
Druhé doplnené vydanie

Predkladané druhé doplnené vydanie učebného textu nadväzuje na prvú časť učebnice Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Svojím právno-historickým pojednaním začína zásadnými zmenami prevratových rokov meruôsmych a končí...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,70 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Odhaľovanie trestných činov - Adrián Vaško, Jozef Stieranka
Odhaľovanie trestných činov
(nová stratégia a prístupy)

Publikácia sa zaoberá predovšetkým problematikou odhaľovania trestných činov. Uvedená časť boja s kriminalitou nie je v súčasnosti komplexne skúmaná a rozpracovaná...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,33 €
  Na sklade

Colné právo - Maroš Prosman, Rastislav Vysocký
Colné právo
Nový Colný kódex Únie

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,75 €
  Na sklade

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. - Peter Mosný, Miriam Laclavíková
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Na sklade

Zákon o ochrane pred požiarmi - Pavol Komár
Zákon o ochrane pred požiarmi
Komentár

Problematika protipožiarnej ochrany a bezpečnosti zohráva v spoločnosti dôležitú úlohu pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia. Štatistické údaje dokumentujú nedostatočné znalosti v tejto oblasti, a potrebu cieleného,

 • Knihabrožovaná väzba
  6,37 €
  Na sklade

Štátoveda - Ľubor Cibulka
Štátoveda
Učebnica

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania predchádzajúcej učebnice...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,50 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  10,50 €
  -40 %
  Na sklade

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele -
Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele
Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

Aktuálne vydanie Ústavy Slovenskej republiky od Vydavateľstva PORADCA obsahuje zmeny zákona o štátnych symboloch po novele účinnej od júna 2019. Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,79 €
  Na sklade

Chronológia rímskych dejín - Pavol Valachovič
Chronológia rímskych dejín

Dejiny starovekého Ríma zahŕňajú od založenia mesta až do zániku Západorímskej ríše 13 storočí vývoja. Od malého mestského štátu sa rozvíjal...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do 26 dní

Novelizovaná Ústava Slovenskej republiky 2021 -
Novelizovaná Ústava Slovenskej republiky 2021

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,60 €
  Do týždňa

Živnostenské podnikanie - Martin Hamráček
Živnostenské podnikanie

Predkladaná publikácia je tematicky rozdelená na tri hlavné časti - živnostenskú registráciu, živnostenskú kontrolu a porovnanie právnej úpravy so zahraničím. Ponúka hĺbkovú analýzu vybraných tém a odborne a prakticky spracovanú...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,00 €
  Do šiestich dní

ÚZZ 7/2021 -
ÚZZ 7/2021
Zákon o štátnej službe

Zákon o štátnej službe (2021) Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 7/2021). Úplné znenie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,83 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Optimizmus pochádza z vedomia vlastnej sily. “

Zázraky života - Ivan Štúr
Zázraky života
Ivan Štúr