Vianoce
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Novinka
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Ústava Slovenskej republiky obsahuje úplné znenie zákona po novelách od 1. 1. 2021, Listinu základných práv a slobôd, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní...

3,00 €

3,00 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) - Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

od 1,69 €

E-kniha 2021
Novinka
PDF
3,00 €
Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?
Kniha 2021
3,00 €
Posielame do týždňa
Kniha 2019
2,79 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2017
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
E-kniha
Novinka PDF
3,00 €
3,00 €
2,79 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních...

-4%
55,52 €

55,52 €

Zľava 4%
Nestíhame do Vianoc :(
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej kodifikácia. Čiastočnú kodifikáciu možno zaznamenať len pri priestupkoch ako jednom z druhov správnych deliktov, a

17,60 €

17,60 €

Stíhame do Vianoc
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania...

18,60 €

18,60 €

Stíhame do Vianoc
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do týždňa

Komentář zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, přímo z dílny Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky...

58,75 €

58,75 €

Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa
Posielame do týždňa

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021. Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách..

7,00 €

7,00 €

Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii...

38,60 €

38,60 €

Stíhame do Vianoc
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 14 dní

Nový stavební zákon s komentářem – Nový stavební zákon byl schválen, s tím, že jeho účinnost je rozdělena. Většina ustanovení nabývá účinnosti 1. července 2023, některá nabyla účinnosti 30. července 2021, některá nabývají účinnosti...

-5%
14,73 €

14,73 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
Posielame do 14 dní
Posielame do týždňa

Spolu v jednej brožúre nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme...

4,90 €

4,90 €

Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 15 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titul obsahujú úplné znenia po novelách k 1. 1. 2021zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva po ostatných novelách. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústava do vrecka

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2019
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do týždňa

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po novelách k 1. 1. 2021 z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa
Posielame do týždňa

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021 týkajúce sa oblasti verejnej správy. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR...

7,00 €

7,00 €

Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, osobitne lesov ako neoddeliteľnej podmienky..

29,50 €

29,50 €

Stíhame do Vianoc
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do týždňa

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania...

-3%
28,70 €

28,70 €

Zľava 3%
Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa

1000 riešení 6/2018

Poradca s.r.o., 2018
Posielame do šiestich dní

Novely zákona o pozemkových spoločenstvách od 1.7. 2018, Doplnkové dôchodkové sporenie, ... - príklady z praxe k uvedeným témam, prehľady zmien v novelách...

-5%
3,35 €

3,35 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
Posielame do šiestich dní
Posielame do týždňa

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej..

29,39 €

29,39 €

Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných deliktov týkajúcich sa cestnej premávky (pričom pokrýva tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu stránku). Z rozhodnutí je...

-5%
20,01 €

20,01 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do týždňa

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade inštitútov...

-4%
37,34 €

37,34 €

Zľava 4%
Stíhame do Vianoc
Posielame do týždňa

„Bez viery v človeka sa nedá žiť plným životom, ani písať novú literatúru.“

František Hečko