Nie je čo závidieť - Barbara Demick, Absynt, 2023

Na tému zákony knihy o správnom práve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Správny súdny poriadok, Heuréka, 2015
Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. februáru 2023, a so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,60 €
  Do 25 dní

Správny súdny poriadok - Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová, Wolters Kluwer, 2016
Správny súdny poriadok

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...

 • Knihapevná väzba
  49,50 €
  Do piatich dní

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Heuréka, 2019
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,10 €
  Na sklade

Ústava do vrecka - Kolektív autorov, Taktik, 2019
Ústava do vrecka
 • Autorský kolektív

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do troch dní

Zákon o sťažnostiach - Matej Horvat, Wolters Kluwer, 2023
Zákon o sťažnostiach

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,60 €
  Na sklade

Colné právo - Maroš Prosman, Rastislav Vysocký, Wolters Kluwer, 2018
Colné právo

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,75 €
  Do piatich dní

Novelizovaný zákon o cestnej premávke, Epos, 2023
Novelizovaný zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 84/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 188/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 199/2009.

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Do 8 dní

Ústavné právo Slovenskej republiky - Ján Svák, Eurokódex, 2013
Ústavné právo Slovenskej republiky

Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči.

 • Knihapevná väzba
  52,99 €
  -4 %
  Do 15 dní

Smluvní vztahy výstavbových projektů - Lukáš Klee, Wolters Kluwer ČR, 2017
Smluvní vztahy výstavbových projektů 
CZ

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.

 • Knihabrožovaná väzba
  12,81 €
  -5 %
  Do štyroch dní

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - Martin Píry, Eurokódex, 2022
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy fyzických a právnických osôb...

 • Knihapevná väzba
  49,50 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele, Poradca s.r.o., 2019
Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Aktuálne vydanie Ústavy Slovenskej republiky od Vydavateľstva PORADCA obsahuje zmeny zákona o štátnych symboloch po novele účinnej od júna 2019. Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,79 €
  Do 15 dní

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov - Eva Babiaková, Jeannette Hajdinová, Wolters Kluwer, 2017
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania...

 • Knihapevná väzba
  9,75 €
  Na sklade

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva..

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Do 8 dní
 • Čítanávýborný stav
  6,16 €
  -20 %
  Na sklade

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2012Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2021Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2015
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva...

 • Knihapevná väzba
  69,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  62,30 €
  -30 %
  Na sklade

Občiansky súdny poriadok - Marek Števček, Svetlana Ficová a kol., C. H. Beck, 2012
Občiansky súdny poriadok

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

 • Knihapevná väzba
  129,00 €
  Do piatich dní

Ústava Slovenskej republiky - Ján Drgonec, C. H. Beck SK, 2019
Ústava Slovenskej republiky

Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument...

 • Knihapevná väzba s prebalom
  125,39 €
  -3 %
  Do piatich dní

Správny súdny poriadok, Wolters Kluwer, 2015
Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Na sklade

Zákony 2021 VI/B - Odpady, obaly, Zákon o odpadoch, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 VI/B - Odpady, obaly, Zákon o odpadoch

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po novelách k 1. 1. 2021 z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do 8 dní
 • Čítanávýborný stav
  4,90 €
  -30 %
  Na sklade

Zákony 2021 VI/A - Životné prostredie, ochrana ovzdušia, lesného hospodárstva, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 VI/A - Životné prostredie, ochrana ovzdušia, lesného hospodárstva

Titul obsahujú úplné znenia po novelách k 1. 1. 2021zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva po ostatných novelách. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do 8 dní
 • Čítanávýborný stav
  4,90 €
  -30 %
  Na sklade

Odpady (Zákon o odpadoch po novele, s komentárom 2020), Poradca s.r.o., 2020
Odpady (Zákon o odpadoch po novele, s komentárom 2020)

V publikácii nájdete úplné znenia zákonov, rozsiahly komentár, tlačivá aj vykonávacie vyhlášky. Titul obsahuje aj nový Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,00 €
  -49 %
  Do piatich dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Päť minút. Toľko stačí na to, aby sa vám zrútil svet.“

Končí sa to nami - Colleen Hoover, 2022
Končí sa to nami
Colleen Hoover