Ako Francúzi vymysleli lásku - Marilyn Yalom, mamaš, 2023

Knihy o pracovnom práve

Zákonník práce, Heuréka, 2023
Zákonník práce

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z....

 • Knihabrožovaná väzba
  6,60 €
  Na sklade

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023, Nová Práca, 2023
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023

Posledná novela Zákonníka práce, bola vykonaná zákonom NR SR č. 309/2023 Z. z. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,90 €
  Na sklade

Repetitórium pracovného práva - Marián Mészáros, Lucia Váryová, IURIS LIBRI, 2023
Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,99 €
  -3 %
  Na sklade

Zákoník práce v praxi - 5. vydání - Jakub Tomšej, Grada, 2023
E-kniha
Novinka
Zákoník práce v praxi - 5. vydání 
CZ

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  11,30 €
  Ihneď na stiahnutie

Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2022
 
Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2020
Strategie civilního procesu 
CZ

Publikace navazuje a rozšiřuje třetí vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, kterou je rozbor praktických otázek civilního procesu. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,57 €
  Na sklade

ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - Dionýz Gašparovský, Slovenský elektrotechnický zväz, 2023
ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Cieľom príručky je priniesť čitateľom základné informácie o bezpečnostných a technických požiadavkách na elektrické zariadenia a inštalácie, ktoré sú potrebné na odbornú spôsobilosť elektrotechnikov. V siedmom upravenom a doplnenom vydaní boli...

 • Knihabrožovaná väzba
  53,99 €
  -4 %
  Na sklade

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou, Nová Práca, 2022
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Od 1. novembra 2022 začala platiť rozsiahla novela Zákonníka práce. Najvýraznejšou novinkou je zavedenie dvojtýždňového plateného voľna pre otcov. Túto 14-dňovú platenú otcovskú dovolenku si možno vybrať v prvých šiestich týždňoch po narodení dieťaťa...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,90 €
  Na sklade

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Zuzana Dianová, Wolters Kluwer, 2020
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a personálnu agendu zamestnanci, ktorí...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,90 €
  Na sklade

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov - Kazimír Kremničan, Otto Lúčanský, Nová Práca, 2013
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov

Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na bezpečnosť práce a činnosti na elektrických inštaláciách alebo elektrických zariadeniach (EI/EZ)...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,90 €
  Do troch dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  11,94 €
  -40 %
  Na sklade

Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci - Eleonóra Fabiánová a kolektív, Príroda, 2010
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred požiarmi a ochranu zdravia pri práci pre malých a stredných podnikateľov. Nájdete v nej ucelený prehľad povinností zamestnávateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,95 €
  Do troch dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,17 €
  -40 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Tamara Paceková, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,50 €
  Do šiestich dní

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích - Eva Šimečková, Leges, 2020
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 
CZ

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn předev?

 • Knihabrožovaná väzba
  22,33 €
  -10 %
  Do troch dní

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Epos, 2022
Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 124/2006 Z.Z. Z 2. 2. 2006 O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z.Z....

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do 9 dní

Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku - Lucia Petríková, Leges, 2018
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku

Cieľom monografie je objasnenie podstaty veku ako diskriminačného dôvodu v systéme pracovného práva, s dôrazom na zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku. Súčasťou tejto vedeckej práce je aj dôkladná analýza...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,20 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy - Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Wolters Kluwer, 2017
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa venuje komparácii týchto vzťahov v oblasti nielen občianskeho, ale aj obchodného a pracovného práva. V jednotlivých kapitolách autori...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,70 €
  Do šiestich dní

Aktualizácia III/2 2020 - Sociálne poistenie, Zákonník práce, Služby zamestnanosti

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Slovenské pracovné právo - Helena Barancová, Andrea Olšovská, Sprint dva, 2019
Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

 • Knihapevná väzba
  39,70 €
  Na sklade

Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti - František Kutlík, Simars, 2020
Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti

Cieľom a zameraním publikácie, je poskytnúť základné informácie o procese mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov na pracoviskách. Okrem iného sa sústreďuje na riešenie problémov vznikajúcich v súvislosti s mobbingom, bossingom, sexual...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,95 €
  Na sklade

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - Jozef Toman, Wolters Kluwer, 2019
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich použitie zamestnávateľmi je veľmi frekventované aj v súčasnosti. Na aké účely ich možno použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,75 €
  Na sklade

Osobné ochranné pracovné prostriedky - Miroslava Kordošová, Wolters Kluwer, 2014
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Predkladaná publikácia prezentuje ucelený súbor poznatkov z oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), a to z hľadiska povinností zamestnávateľa a zamestnancov ako aj z hľadiska ponuky trhu s OOPP na Slovensku...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Človek má toľko začiatkov, koľko je v živote dní a predsa sa niektoré veci už nikdy nezmenia.“