Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Keď už detstvo nebolí - Lindsay C. Gibson, Grada, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993 - Ladislav Vrtel, VEDA, 2022
Novinka
Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993

V poradí tretia autorova kniha, nadväzujúca na prácu Slovenský znak - jeho pôvod a vývoj do roku 1918, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA v roku 2021, sa venuje osudom štátnej symboliky...

 • Knihapevná väzba
  33,66 €
  -14 %
  Do 18 dní

Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva - Miroslav Londák, VEDA, 2023
Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva

Publikácia, ktorá sa dostáva k čitateľovi, je výsledkom dlhoročnej práce PhDr. Miroslava Londáka, DrSc. Autor sa v nej zaoberá hospodárskym vývojom v období, ktoré nasledovalo po skončení druhej svetovej vojny, pričom...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,89 €
  Do 18 dní

Kulak - Triedny nepriateľ - Viera Hlavová, VEDA, 2010
Kulak - Triedny nepriateľ

PhDr. Viera Hlavová, CSc. (1951), je vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa novodobými dejinami Slovenska s dôrazom na obdobie po 2. svetovej vojne a na agrárny vývoj na slovenskom vidieku v 50. rokoch 20. storočia...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do 18 dní

Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí - Ferdinand Uličný, VEDA, 2014
Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí

Profesor Ferdinand Uličný patrí ku generácií slovenských historikov a archivárov, ktorí svojím dielom podstatným spôsobom formovali slovenskú historiografiu, osobitne...

 • Knihapevná väzba
  21,50 €
  Na sklade

Slovenský roľník - Peter Slavkovský, VEDA, 2013
Slovenský roľník

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Súčasne však bola...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,90 €
  Do 18 dní

Kapušansko v zrkadle času - Jozef Marčin (editor), VEDA, 2022
Novinka
Kapušansko v zrkadle času

Publikácia Kapušansko v zrkadle času ponúka niekoľko pohľadov do tejto minulosti. Samotný termín „Kapušansko“ nie je pojmom čisto geografickým, ale ide o osobitý historicko-geografický región v medzibrání, teda medzi...

 • Knihapevná väzba
  15,53 €
  -14 %
  Do 18 dní

Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského - Jozef Vozár, VEDA, 2022
Novinka
Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Zákonom č. 375/1919 Sb. z. a n. bola zriadená Československá štátna univerzita v Bratislave, ktorú tvorili štyri fakulty, medzi nimi aj právnická. V pondelok 24. októbra 1921 o 9. hodine sa začalo vyučovanie na tejto fakulte otváracím prej

 • 18,12 €
  -14 %
  Do 18 dní

Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník - Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, 2023
Novinka
Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník

Kniha o Dr. Pavlovi Blahovi venuje pozornosť doposiaľ dosť opomínanému slovenskému dejateľovi prelomu 19. a 20. storočia, jeho politickej a národnoosvetovej činnosti. Dr. Pavel Blaho bol lekár, ktorému...

 • Knihapevná väzba
  18,00 €
  Do 18 dní

Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica - Milan Augustín, VEDA, 2022
Novinka
Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica

Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica zachovaný v prepise z polovice 16. storočia, pôvodne z roku 1237. Na základe analýzy jeho preambuly, ktorú pripojila a potvrdila kancelária uhorského kráľa Belu IV., na území...

 • Knihapevná väzba
  18,99 €
  -14 %
  Do 18 dní

Archeobotanika - Mária Hajnalová, VEDA, 2022
Archeobotanika

Využívanie rastlín človekom má dlhú históriu. Je úzko späté s vývojom spoločnosti a jej kultúrnymi tradíciami, so zmenami klímy a prírodného prostredia. Odhaľuje ju archeobotanika, odbor ktorý skúma...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,00 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Trianon - Marián Hronský, VEDA, 2011
Trianon

Rok 1918 je najvýznamnejším historickým medzníkom slovenských dejín 20. storočia a obdobie 1918 - 1920 patrí nielen k prelomovým, ale aj k veľmi dramatickým periódam...

 • Knihapevná väzba
  22,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  15,40 €
  -30 %
  Na sklade

Názvy obcí Slovenskej republiky - Milan Majtán, VEDA, 1998
Názvy obcí Slovenskej republiky

Publikácia spracúva mimoriadne pestrý vývin úradných názvov miest a obcí na Slovensku v uvedenom období, ich pomaďarčovanie, poslovenčovanie, zmeny ideologického charakteru, alebo súvisiace so zmenami štátnosti a administratívneho členenia...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Do 18 dní

"Ľudožrút" v Hornom Uhorsku - József Demmel, VEDA, 2020
"Ľudožrút" v Hornom Uhorsku

Béla Grünwald (1839 - 1891), s ktorého menom sa spája zatvorenie troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej v roku 1874, sa stal najnegatívnejšou, takmer už diabolskou postavou slovenskej strane - nepoložil otázku, čo ho motivovalo, ako sa...

 • Knihapevná väzba
  19,89 €
  Do 18 dní

Cesty a diaľnice - Michal Ďurčo, VEDA, 2021
Cesty a diaľnice

Predkladaná práca je pokusom prispieť do neúplnej mozaiky poznania vývoja dopravných systémov, pričom je príkladom realizácie výskumu histórie mobility na území medzivojnového (Česko)Slovenska...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,89 €
  Do 18 dní

Akademický svet a jeho tradície - Emil Višňovský, VEDA, 2022
Akademický svet a jeho tradície

Monografia sa zaoberá podstatou a vývojom akademického sveta v západnom civilizačnom okruhu od jeho vzniku v antickom Grécku až na prah súčasnosti (po rok 1945)...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,00 €
  Do 18 dní

Junákova cesta k pionierovi - Janette Gubricová, VEDA, 2023
Junákova cesta k pionierovi

Publikácia sa zameriava na skautské hnutie Junák, ktoré ako jedno z detských a mládežníckych hnutí v povojnovom období obnovilo a naplno rozvinulo svoju činnosť. Sústreďuje sa na proces jeho formalizácie a rozmachu a...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Slovensko a Hitlerova východná politika - Jörg K. Hoensch, VEDA, 2001
Slovensko a Hitlerova východná politika

Autor, ako člen viacerých historických spoločností a komisií, sa významne podieľal aj na medzinárodných vedecko-organizačných aktivitách. V tejto práci sa usiloval o jasnú a...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,50 €
  Na sklade

Meč a kríž - Dušan Zupka, VEDA, 2021
Meč a kríž

Krajiny strednej Európy prešli medzi 10. až 12. storočím obdobím zásadných zmien. Táto transformácia sa nevyhla ani oblasti výkonu moci, kde sa naplno prejavila úzka spolupráca vojensko-politických a duchovných...

 • Knihapevná väzba
  24,79 €
  Na sklade

Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry - Martin a kolektív Posch, VEDA, 2022
Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry

Vznik Československej republiky a s ním spojený zánik Rakúsko-Uhorska nepochybne patrí medzi zlomové momenty našich dejín. Zásadne ovplyvnil vývoj v celej strednej Európe a taktiež aj spoločnosť v slovenskej časti krajiny...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,00 €
  Do 18 dní

História zadnými dverami 4 - Slavomír Michálek, VEDA, 2023
História zadnými dverami 4

Dejiny sú niečo čo sa dá niekedy ťažko pochopiť - neriadia sa logikou, neplynú pokojnými riekami a historici ich „sledujú“ a vysvetľujú často príliš komplikovane. Samozrejme, nikto čitateľov nenúti prijať všetko, čo...

 • Knihapevná väzba
  28,00 €
  Do 18 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„A aby sme to zamotali ešte viac; niečo môže vyzerať skutočné, ale v skutočnosti to vôbec neexistuje, zatiaľ čo pravda nezávisí od toho, čo je skutočné alebo vnímané ako skutočné.“

Rázcestia - William Paul Young, 2013
Rázcestia
William Paul Young