Náhradník - Prince Harry, Ikar, 2023

Knihy o humanitných vedách zo série Úplné znenia zákonov 2016

Použité filtre
Zrušiť filtre
Úplné znenia zákonov 16/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 16/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii podľa právneho stavu k 12. 2. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,25 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Úplné znenia zákonov 26/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 26/2016

Publikácia obsahuje Zákon o Policajnom zbore a Zákon o registri trestov podľa právneho stavu k 10. 5. 2016.

 • Knihabrožovaná väzba
  1,10 €
  Do 25 dní

Úplné znenia zákonov 3/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 3/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení podľa právneho stavu k 20. 1. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,25 €
  -5 %
  Do 16 dní

Úplné znenia zákonov 6/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 6/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o sociálnych službách podľa právneho stavu k 29. 1. 2016.

 • Knihabrožovaná väzba
  7,40 €
  -5 %
  Do 16 dní

Úplné znenia zákonov 5/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 5/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa podľa právneho stavu k 21. 1. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,93 €
  -5 %
  Do 16 dní

Úplné znenia zákonov 8/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 8/2016

Publikácia obsahuje: Občiansky súdny poriadok podľa právneho stavu k 27. 1. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,46 €
  Do 16 dní

Úplne znenia zákonov 12/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplne znenia zákonov 12/2016

Publikácia obsahuje: Zákon o ovzduší podľa právneho stavu k 31. 1. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 25/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 25/2016

Publikácia obsahuje Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa právneho stavu k 4. 5. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 24/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 24/2016

Publikácia obsahuje Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) podľa právneho...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 21/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 21/2016

Publikácia obsahuje Colný zákon podľa právneho stavu k 9. 3. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Úplné znenia zákonov 34/2016, Poradca podnikateľa, 2017
Úplné znenia zákonov 34/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora,...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 22/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 22/2016

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o súdnych poplatkoch podľa právneho stavu k 20. 5. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 4/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 4/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce podľa právneho stavu k 19. 1. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 30/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 30/2016

Publikácia sa zaoberá Zákonom o štátnej službe podľa právneho stavu k...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 31/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 31/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 18/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 18/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch podľa právneho stavu k 10. 2. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 9/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 9/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám podľa právneho...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 15/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 15/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch podľa právneho stavu k 17. 2. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 14/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 14/2016

Publikácia obsahuje: Zákon o cenných papieroch podľa právneho stavu k 12. 2. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úplné znenia zákonov 20/2016, Poradca podnikateľa, 2016
Úplné znenia zákonov 20/2016

Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ S účinnosťou od 18. 4. 2016 Národná rada SR schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajší zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cieľom....

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Ľudia nazývajú čas krutým, ale čas je milosrdnejší ako oni. Ako sa skončí júnová noc pre zamilovaných, tak sa raz skončí i to, čo ľudia pomenovali "doživotný trest".“

Fajky - Iľja Erenburg, 2007
Fajky
Iľja Erenburg